AnalizMANŞET

Gartner en iyi 16 bulut veritabanı yönetim sistemini açıkladı

Gartner’ın yeni Magic Quadrant’ına göre; AWS, Google ve Oracle’dan Databricks, IBM ve Snowflake’e kadar 16 sağlayıcı, bulut veritabanı yönetim sistemleri pazarına liderlik ediyor.

Gartner’ın Bulut Veritabanı Yönetim Sistemleri Magic Quadrant’a göre; veri yönetimi buluta geçmeye devam ettikçe, satıcılar ve teklifler giderek daha karmaşık hale geliyor. BT araştırma şirketi Gartner, 2022’ye kadar tüm veritabanlarının yüzde 75’inin dağıtılacağını veya bir bulut platformuna taşınacağını, yalnızca yüzde 5’inin şirket içinde kalarak ülke içerisinde barındırılacağını tahmin ediyor. Gartner ayrıca, 2023 yılına kadar bulut veritabanı yönetim sistemleri gelirinin, toplam veritabanı yönetim sistemleri pazarının yüzde 50’sini oluşturacağını öngörüyor.

Gartner’ın Bulut Veritabanı Yönetim Sistemleri 2020 Magic Quadrant’ına dahil edilebilmesi için, bir tedarikçinin 2019’da 20 milyon dolardan fazla bulut DBMS geliri elde etmesi ve birden çok sektör segmentindeki hesaplarda üretim varlığına sahip olması gerekiyor. Satıcılar, bölgedeki mevcut satış ofisleri veya dağıtım ortaklıkları olan en az üç büyük bölgede pazar mevcudiyetine ihtiyaç duyarken, aynı zamanda çoklu bulut veritabanı yönetimi kullanım durumlarını destekliyor. İşte tüm bu kriterleri ele alan Gartner, en iyi 16 bulut veritabanı yönetim sistemini listeledi.

Amazon Web Services

Genel bulut devi Amazon Web Services, Gartner’ın Bulut Veritabanı Yönetim Sistemleri Magic Quadrant’ında uygulama alanında altın madalyayı evine götürürken, vizyon alanında 4. sırada yer aldı.

35 milyar dolarlık Seattle merkezli AWS, çeşitli veritabanı yönetim hizmetleri sunan dünyanın en büyük bulut hizmeti sağlayıcısıdır. Şirketin hizmetlerinden Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon Aurora ve Amazon DynamoDB operasyonel kullanım örneklerini hedeflerken Amazon Redshift, Amazon Athena ve Amazon EMR ise analitiğe yöneliktir. Şirketin ayrıca grafik kullanım örnekleri için Amazon Neptune, belge tabanlı kullanım örnekleri için Amazon DocumentDB, zaman serisi verilerini yönetmek için Amazon Timestream ve Apache Cassandra için de Amazon Keyspaces hizmeti bulunuyor.

Artılar: Gartner, AWS’nin kullanılabilirlik ve güvenilirlik açısından diğer tüm hiper ölçek sağlayıcılarından daha iyi bir geçmişe sahip olduğunu söylüyor.

Eksiler: AWS’nin birden çok bulutta verileri olan kuruluşlara verdiği destek, diğer bazı hiper ölçek sağlayıcılarının ve çoğu bağımsız hizmet sağlayıcılarının gerisinde kalıyor.

Microsoft

Değeri 143 milyar dolar olan Washington merkezli Microsoft, uygulama alanında 2. sıraya vizyonda ise 6. sıraya yerleşti.

Azure Synapse Analytics, Azure SQL Veritabanı, Azure SQL Managed Instance, Azure Cosmos DB, Azure HDInsight ve PostgreSQL, MySQL ve Azure Database for PostgreSQL dahil olmak üzere çok çeşitli bulut veritabanı yönetim sistemleri sağlıyor. Microsoft’un bulut DBMS teklifleri neredeyse tüm kullanım durumlarını kapsıyor.

Artılar: Microsoft Azure, bazı rakiplerinin aksine gelire göre veri yönetimi konusunda 2 numaralı bulut hizmeti sağlayıcısıdır. Bununla birlikte yazılım devi, dağıtımı basitleştirebilecek veri yönetimi tekliflerinin neredeyse tamamı için çok modelli bir strateji benimsiyor.

Eksiler: Gartner, Azure’a geçişin genellikle şirket içi dağıtımlarından daha pahalı olduğunu söylüyor. Ek olarak hem son kullanıcılar arasındaki genel finansal yönetim uygulamalarıyla ilgili olgunluk eksikliğini hem de Microsoft Azure genelinde maliyet yapısı standardizasyonunu yansıttığını bildiriyor.

Oracle

Oracle, Magic Quadrant’da vizyonda tüm genel bulut rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı ve uygulamada 4. sırada yer aldı.

California merkezli şirket, Oracle Bulut Altyapısı ve Oracle Exadata Cloud@Customer (ExaCC) özel bulutunda Autonomous Transaction Processing and Autonomous Data Warehouse hizmetlerini içeren Oracle Autonomous Database’i sağlar. Değeri 39 milyar dolar olan şirket ayrıca Autonomous JSON Database, Oracle MySQL Database Service, Oracle NoSQL Database ve Oracle Big Data Service sunuyor.

Artılar: Oracle DBMS, sadece şirket içi ve Kendi Kendini Yöneten Veritabanı sürümlerinde aynı olmakla kalmıyor. Bununla birlikte, ExaCC özel bulutu ile yazılım devi, verileri paylaşmak ve buluta geçişleri etkinleştirmek için eksiksiz bir hibrit ortam sunuyor.

Eksiler: Oracle’ın bulutunda tek yönetilen DBMS hizmetleri Oracle’ın kendi DBMS servisleri ve Oracle Big Data Service’dir. Bu nedenle Oracle RAC, diğer bulutlarda desteklenmiyor.

Google

Arama ve genel bulut devi Google, Gartner’ın Magic Quadrant’ında vizyonda 2. sırada uygulama alanında ise 3. sırada konumlandı.

Kaliforniya merkezli Google Cloud Platform (GCP), üçüncü taraf sağlayıcıların tümüyle yönetilen ürün sürümlerinden Google Cloud SQL, Cloud Spanner, Cloud Bigtable, BigQuery, Dataproc, Cloud Firestore ve Firebase Realtime Database’e kadar birçok veritabanı platformunu destekliyor. Ayrıca Google’ın tüm sektörlerde her büyüklükte müşterisi de bulunuyor.

Artılar: Google, kurumlar için kaynaklarını, işletmeler için de hizmet olarak veritabanı platformunu sunarken, BigQuery ve Cloud Spanner’a işlevler de ekliyor. Yeni fiyatlandırma modelleri ve daha güçlü mali yönetişim ile Google, kurumsal kullanıma hazır yeteneklerini tamamlıyor.

Eksiler: Google’ın veritabanlarından analitiğe kadar mevcut tekliflerini son kullanıcı çalışma alanı ve meta veri kataloğuyla birlikte, tek bir çözüm olarak paketleyen entegre bir bulut veri ekosistemi markasını henüz duyurmaması nedeniyle Gartner, bu durumu eksik bir yön olarak değerlendiriyor.

IBM

Gartner’ın Magic Quadrant’ında IBM, vizyon alanında 3. sıraya, uygulama alanında ise 6. sıraya yerleşti.

New York merkezli şirketin teklifleri arasında IBM Db2 on Cloud, IBM Db2 Warehouse on Cloud, IBM Cloud SQL Query, IBM Cloudant, IBM Cloud Database ailesi ve IBM Event Streams bulunuyor. IBM ayrıca PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, Redis, RabbitMQ, DataStax ve EDB için yönetilen veritabanı hizmeti de sağlıyor. IBM Cloud Object Storage, IBM’in operasyonel ve analitik kullanım durumlarına yönelik olanaklarını tamamlamak için bir ‘iniş bölgesi’ ve takas merkezi görevi görüyor.

Artılar: Veri ve analitik alanında köklü bir geçmişe sahip olan IBM’in yeni CEO’su Arvind Krishna’nın Red Hat’i şirket bünyesine katmasıyla güçlenen IBM, ürün portföyünde ücretsiz kullanım yetkileri ve bu yetkilerin taşınabilirliği de dahil olmak üzere yeni bir fiyatlandırma modeliyle destekleniyor.

Eksiler: Gartner, müşterilerin sık sık IBM’in mevcut ürünlere verdiği destekle ilgili endişelerini dile getirdiğini söyleyerek, şirketin toplam DBMS gelirinin zamanla yüzde 18 seyrinde sabit kalan bir pazar oranına sahip olduğunu belirtiyor.

SAP

Magic Quadrant’ın uygulama alanında 5. sırada, vizyonda ise en üst sıralarda yer alan Almanya merkezli şirket, hem operasyonel hem de analitik DBMS kullanım durumlarına odaklanan SAP HANA, SAP Adaptive Server Platform Edition ve SAP SQL Anywhere ürünlerini sağlıyor. SAP, hibrit bulutu desteklemek adına veri yönetimi portföyünü genişletmek için büyük yatırımlar yapıyor. Şirket bulut tabanlı analitik ürünlerini SAP Data Warehouse Cloud, SAP Analytics Cloud, SAP HANA Cloud, SAP HANA Cloud Data Lake ve SAP Data Intelligence ile genişletiyor.

Artılar: SAP HANA, birleşik veri tahminine dayalı analitiğin tek bir kopyasına karşı analitik ve hareket işleme, gömülü grafik özellikleri, dil işleme, OLAP motorları ve veri sanallaştırma ile çoklu model yeteneği sağlıyor.

Eksiler: Gartner, birçok SAP istemcisinin SAP’nin veri yönetimi tekliflerinin genişliği ve derinliğinden habersiz ve SAP HANA’nın da pahalı olduğu algısından muzdarip olduğunu söylüyor.

Teradata

Teradata, Magic Quadrant’ın vizyon alanında 5. sırada yer alırken, uygulama alanında en tepeye yakın bir konuma yerleşiyor.

Değeri 1,9 milyar dolar olan Kaliforniya merkezli şirketin Teradata Vantage ürünü, Teradata ilişkisel veritabanı yönetim sisteminde grafik işleme, makine öğrenimi ve metin işleme gibi birleşik bir dizi analitik yeteneklerine odaklanıyor. Teradata Vantage; SQL sorgusunu, çok çeşitli makine öğrenimi algoritmalarını, grafik işlemeyi ve mantıksal veri ambarı kullanım durumları için destekliyor. Teradata QueryGrid ise Teradata’nın kendi yazılımı ve açık kaynaklı Presto aracılığıyla çoklu sistem arama desteği sağlıyor.

Artılar: Analitik veritabanı yönetimi pazarında uzun süredir lider olan Teradata, zengin özelliklere sahip tüm ürün yelpazesini buluta taşıdı. Teknolojisi, tüm önemli analitik hizmetleri ve dilleri kapsıyor ya da bütünleştiriyor.

Eksiler: Teradata, operasyonel zeka açısından iyi performans gösterse de genel amaçlı bir operasyonel veritabanı sunmayı hedeflemiyor. Çoğunlukla, türünün en iyisi analitik bulut DBMS isteyen kuruluşlar tarafından değerlendiriliyor.

Alibaba Cloud

Gartner’ın Magic Quadrant’ında uygulama açısından en üst sıralarda yer alan Alibaba Cloud, vizyon açısından orta sıralara konumlandı.

Singapur merkezli şirket, operasyonel ve analitik veritabanları etrafında geniş odaklı ürünler ve çok çeşitli başka bulut tabanlı hizmetler sunuyor. Operasyonel veritabanı hizmetleri arasında ApsaraDB for PolarDB, ApsaraDB RDS for MySQL, PostgreSQL ve SQL Server, ApsaraDB for OceanBase ve Redis, MongoDB, HBase ve Cassandra bulunuyor. Analitik veritabanı hizmetleri arasında ise AnalyticDB for MySQL, dağıtılmış NoSQL Alibaba Cloud Table Store, Data Lake Analytics ve büyük ölçekli bir sunucusuz bulut veri ambarı olan MaxCompute yer alıyor. Apsara Stack ise şirket içi bir uygulama sunuyor.

Artılar: Özel finansman ile Alibaba Cloud, en büyük bulut sağlayıcısı olduğu Çin’deki konumundan küresel pazarda bir varlık oluşturuyor.

Eksiler: Ticaret savaşları ve yaptırım potansiyeli, Alibaba Cloud’un gelecekteki planlarını engelleyebilir. Ancak Gartner, Alibaba’nın teknoloji tedariği açısından kendine güvendiğini söylüyor.

InterSystems

727 milyon dolarlık değere sahip InterSystems, Magic Quadrant’da hem vizyon hem de uygulama açısından orta sıralarda yer alıyor.

Massachusetts merkezli şirketin IRIS teklifi, InterSystems Caché tabanlı hem ilişkisel hem de ilişkisel olmayan veri modellerini destekleyen çok modelli ve hibrit bir DBMS’dir. Sağlık sektörü odaklı şirket son zamanlarda imalat ve finansal hizmetler gibi diğer sektörlerdeki varlığını da artırdı. IRIS şu anda AWS ve Microsoft Azure’da özel, tam olarak yönetilen bir hizmet olarak veritabanı platformu (dbPaaS) olarak yer alıyor. Yakın gelecekte ise şirketin tam olarak yönetilen bir genel sürüm sunması bekleniyor.

Artılar: IRIS, sağlık hizmetlerinde güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik gerektiren uzun bir geçmişe sahiptir. Interystem bu yetenekleri hem bağımsız bir üründe hem de bağımsız yazılım satıcılarından bir platform olarak gösteriyor. Gartner, bu sayede InterSystem’in yeni sektörlere erişimini genişlettiğini söylüyor.

Eksiler: InterSystems, yönetilen bir bulut dbPaaS sunmakta oldukça gecikti. IRIS, tamamen yönetilen özel bir platform olarak mevcut olmasına rağmen, InterSystems henüz sunucusuz ve esnek bir dbPaaS sağlayamadı.

Databricks

Hem vizyon hem de uygulama açısından listeninortasında yer alan Databricks, Microsoft Azure, AWS ve Alibaba’da Databricks Unified Data Analytics Platformunu sunuyor.

Gartner, yakın zamanda Google Cloud Platform’un kullanıma sunulmasını bekliyor. San Francisco merkezli şirket, geleneksel olarak Apache Spark ve veri bilimi odağı ile ilişkilendirilmiş olsa da kendi paralel işleme motorunu ve indeksleme yeteneklerini güçlendiren Delta Engine teknolojisine büyük yatırımlar yaptı. Şirket, açık kaynaklı Delta Lake teklifi aracılığıyla geleneksel veri ambarlama performansını semantik olarak esnek veri depolarına getirmeyi hedefliyor.

Artılar: Databricks’in çoklu bulut teklifi, bulutları birleştirmek için imkanlar sunuyor. Herhangi bir çalışma alanı herhangi bir buluttaki verilere erişebiliyor. Bu nedenle de çalışma alanı düzeyinde uygulanan herhangi bir yönetişim, bulutlarda çalışabiliyor.

Eksiler: Databricks bazı operasyonel kullanım durumları için uygulanmasına rağmen, tipik olarak operasyonel ilişkisel DBMS’lerle ilişkilendirilen geleneksel işlemsel iş yükleri için optimize edilmiyor.

MarkLogic

Vizyon ve uygulama açısından orta sıralara yerleşen California merkezli şirketin MarkLogic Veri Merkezi Platformu, bulutta MarkLogic Veri Merkezi Hizmeti olarak sunuluyor ve AWS ile Microsoft Azure’da yer alıyor. MarkLogic, işlemsel bir belge deposu etrafında oluşturulmuş veri yönetiminin yanı sıra, kullanıcıların uzaktan erişimin optimizasyonu yoluyla veri hareketini azaltmak için evrensel bir dizin aracılığıyla depolanan verilere erişmesini sağlayan bir tümleştirme merkezine odaklanıyor.

Artılar: MarkLogic, uzak verilerin alınmasından önce sorgu ve erişim optimizasyonunu etkinleştirmek için evrensel dizinini kullanarak, düşük hızlı bağlantılar üzerinden alınması gereken veri miktarını azaltıyor ve performansı artırıyor.

Eksiler: MarkLogic’in yaygın bir zihin paylaşımına sahip olmadığını belirten Gartner, aynı zamanda uygun olacağı kullanım senaryolarına sahip müşterilerin bile şirketin sunduklarından haberdar olmadığını belirtiyor.

Cloudera

Cloudera, Magic Quadrant’da vizyon açısından grubun ortasında yer alırken uygulama alanında en alt sıralarda bulunuyor.

California merkezli şirket Cloudera Veri Platformu (CDP), operasyonel ve analitik kullanımlara odaklanarak bağımsız kullanılabilen Cloudera Veri Merkezi, Cloudera Veri Ambarı ve Cloudera Makine Öğrenimi bulut hizmetlerini içeriyor. Son yatırımlar ile şirket; bulutta yerel hizmetler sunmaya, operasyonel DBMS yeteneklerini geliştirmeye ve eski Cloudera ve Hortonworks tekliflerini birleştirmek için yenilik yapmaya odaklandı.

Artılar: Yaklaşık2 bin küresel müşteriye sahip olan şirket, Cloudera ve Hortonworks ürünlerinin önemli şirket içi dağıtımlarına sahiptir. Cloudera yeni CDP platformuna geçiş ve müşterilerin buluta devam eden hareketi sırasında bunları desteklemeye ve güncellemeye devam ediyor.

Eksiler: Bilgi işlem ve depolama bulut tabanlı fiyatlandırma modeli, Cloudera şirket içi müşterilere bir yenilik sunuyor. Sözleşme yenilemeleri veya yeni dağıtımlar için hazır olan Cloudera müşterileri, Hortonworks Veri Platformu için daha yüksek liste fiyatları ve daha büyük düğümler için bilgi işlem ve depolama kaynaklarındaki ek değişken fiyatlandırmadan şikayet ediyor.

Tencent

Tencent, Gartner’ın Magic Quadrant’ında vizyon açısından en alt sıralarda ve uygulama konusunda orta sıraya yakın bir konumda yer alıyor.

Çin merkezli teknoloji ve oyun devi, MySQL ve PostgreSQL ile uyumlu dağıtılmış ilişkisel bir DBMS (RDBMS) olan CynosDB’yi içeren ve yönetilen bir hizmet olan TencentDB’yi sunuyor. Postgres tabanlı TBase ise Oracle uyumluluğuyla dikkat çekiyor. Ayrıca operasyonel kullanım durumları için platform MySQL, MongoDB, Redis, PostgreSQL, MariaDB ve SQL Server içeriyor. Tencent ek olarak TData Appliance donanımı da sunuyor.

Tencent’in işlerinin yüzde 90’ından fazlası Asya’da, özellikle Çin’de yapılsa da şirketin DBMS ürünlerini kullanan ve bazen yeniden pazarlayan yüzlerce yan kuruluşu bulunuyor.

Artılar: Çin menşeili olmayan ürünleri değiştirmek, Çin hükümeti tarafından desteklenen ve büyüyen bir stratejidir. Batılı ürünler ve özellikle Oracle’ın ürünleri, Tencent’in büyümeye devam etmesindeki asıl hedefleri arasında bulunuyor.

Eksiler: Şirket görünürlüğünü artırana ve tekliflerini Batı beklentilerine göre düzenleyene kadar Asya dışında kendini kurmak için mücadele etmek durumunda.

Huawei

Magic Quadrant’da hem uygulama hem de vizyon açısından son sırada konumlandırılan Çinli teknoloji devi, bulut ve şirket içi ortamlarda tüm veri yönetimi kullanım durumlarını barındırabilen hibrit bir yığına odaklanıyor. Huawei’nin GaussDB’si çeşitli tekliflere sahipken aynı zamanda ilişkisel DBMS teklifleri arasında GaussDB for MySQL, PostgreSQL ve Veri Ambarı Hizmeti bulunuyor. İlişkisel olmayan teklifler arasında ise GaussDB for Mongo, Influx, Cassandra ve Redis yer alıyor. Hepsi, şirket içi dağıtım için Huawei Cloud ve Huawei Cloud Stack’te mevcuttur.

Artılar: Ağırlıklı olarak Çin’e odaklanmasıyla Huawei; Çin merkezli dağıtımların büyük ölçekte faaliyet gösterme eğiliminde olması ve önemli temel yetenekler gerektirmesi nedeniyle büyük ölçekte kendini kanıtladı.

Eksiler: Jeopolitik durum, Huawei’nin ürünlerini Kuzey Amerika ve Avrupa’da etkin bir şekilde pazarlamasını zorlaştırıyor. Ek olarak, Huawei Cloud’un İngilizce sayfaları GaussDB’yi veya Huawei’nin oluşturduğu bazı katma değerli bileşenleri kapsamıyor.

Snowflake

Snowflake, Gartner’ın Magic Quadrant’ında uygulamada en üste yakın fakat vizyon için en alt sıralarda yer alıyor.

AWS, GCP ve Microsoft Azure’da bulunan Snowflake Bulut Veri Platformu, hizmet olarak bir veri ambarı modelinde semantik olarak tutarlı verilerin üretimi optimize edilmiş şekilde sunulmasına odaklanıyor. Platform, ilişkisel veri göllerini, belge stili verilerini, veri paylaşımını ve Virtual Private Snowflake adlı özel bir bulut teklifini destekliyor.

Artılar: Veri paylaşım yeteneklerine yapılan Snowflake yatırımı, işletmelerin verilerinin tamamını veya bir alt kümesini hem iç hem de dış tüketicilerle iyi yönetilen bir şekilde paylaşmalarına olanak sağlıyor. Bu yetenekler ayrıca Snowflake Data Marketplace için bir temel oluşturuyor ve verilerden kar elde etmeyi sağlıyor.

Eksiler: Snowflake, SQL ve JavaScript tabanlı kullanıcı tanımlı işlevleri desteklese de, önceden oluşturulmuş gelişmiş veritabanı içi analitik kitaplıkları sağlamıyor ve veritabanı içi oluşturma ve makine öğrenme modellerinin yürütülmesi için destek sunmuyor.

Redis Labs

Magic Quadrant’da uygulama alanında orta sıralarda konumlanan Redis Labs, vizyon açısından en alt sıralarda yer alıyor.

Kaliforniya merkezli ve yaklaşık 100 milyon dolarlık olan Redis Labs; AWS, GCP ve Microsoft Azure bulutları üzerinde Redis Enterprise Cloud ile şirket içi Redis Enterprise Yazılımı sunuyor. Tekliflerini açık kaynaklı ürün üzerine inşa eden şirketin Redis Enterprise Cloud çözümü ise operasyonel DBMS kullanım durumları ve artırılmış işleme için uygun yetenekler içeren, bellek içi ilişkisel olmayan, çok modelli bir veri deposudur.

Artılar: Redis Labs, çok yüksek performanslı veri erişimi sağlayarak verilere hızlı ve tekrarlanan erişim gerektiren yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarına hitap ediyor.

Eksiler: Yerleşik bir DBMS satıcısına ek olarak ya da uygulama geliştiricilerinin talebinin bir sonucu olarak şirketin bellek içi veri önbellek teknolojisi, onu başarılı bir satıcı haline getirdi. Gartner’a göre bu durum Redis’in genel büyüme fırsatlarını sınırlandırıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
tr_TRTurkish