HaberlerNedir?
Trend

Bulut Bilişim (Cloud Computing) nedir? Ne işe yarar?

Bulut bilişim "genel bulut" modeli olarak da bilinen ticari bir sağlayıcının veri merkezinde internet üzerinden uzaktan çalıştırılan iş yüklerini ifade eder.

Amazon Web Services (AWS), Salesforce’un CRM sistemi ve Microsoft Azure gibi popüler genel bulut tekliflerinin tümü, bu tanıdık bulut bilişim kavramına örnektir. Günümüzde çoğu şirket, birden fazla genel bulut hizmeti kullandıkları anlamına gelen çoklu bulut yaklaşımını benimsemektedir.

Bulut bilişimin bir diğer anlamı ise; talep üzerine sağlanan ham bilgi işlem gücünden uygulama işlevselliğine kadar sanallaştırılmış bir kaynak havuzu olarak tanımlanır. Müşteriler bulut hizmetleri satın aldığında, sağlayıcı bu talepleri manuel provizyon yerine gelişmiş otomasyon kullanarak yerine getirir. En önemli avantaj çevikliktir; gerektiğinde soyutlanmış bilgi işlem, depolama ve ağ kaynaklarını iş yüklerine uygulayabilme ve önceden oluşturulmuş çok sayıdaki hizmetlerden yararlanma yeteneğidir.

Genel bulut, müşterilerin yeni donanım veya yazılıma yatırım yapmadan yeni yetenekler kazanmasını sağlar. Bunun yerine, bulut sağlayıcılarına bir abonelik ücreti öderler veya yalnızca kullandıkları kaynaklar için ödeme yaparlar. Kullanıcılar sadece web formlarını doldurarak hesap oluşturabilir ve sanal makineleri çalıştırabilir veya yeni uygulamalar sağlayabilir. Anında daha fazla kullanıcı veya bilgi işlem kaynağı eklenebilir, ayrıca otomatik ölçeklendirme olarak bilinen özellik sayesinde iş yükleri bu kaynakları talep ettiğinden gerçek zamanlı olarak eklenebilir.

Bulut bilişim nasıl çalışır?

Şirketler, kendi bilgi işlem altyapılarına veya veri merkezlerine sahip olmak yerine, bir bulut hizmeti sağlayıcısından, uygulamalardan depolamaya kadar her şeye erişim kiralayabilir.

Bulut bilişim hizmetlerini kullanmanın faydalarından biri, firmaların kendi BT altyapılarına sahip olmanın ve bunları sürdürmenin ön maliyetini ve karmaşıklığını önleyebilmeleri ve bunun yerine kullandıkları kadar ödeyebilmeleridir.

Buna karşılık, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcıları, aynı hizmetleri geniş bir müşteri yelpazesine sunarak önemli ölçek ekonomilerinden yararlanabilir.

Hangi bulut bilişim hizmetleri mevcuttur?

Bulut bilişim hizmetleri artık depolama, ağ oluşturma ve işlem gücünün temellerinden doğal dil işleme ve yapay zekanın yanı sıra standart ofis uygulamalarına kadar çok çeşitli seçenekleri kapsamaktadır. Kullanmakta olduğunuz bilgisayar donanımına fiziksel olarak yakın olmanızı gerektirmeyen hemen hemen her hizmet artık bulut aracılığıyla sunulabilir.

Bulut bilişim örnekleri nelerdir?

Bulut bilişim, çok sayıda hizmetin temelini oluşturur. Bu, büyük kuruluşların tüm verilerini barındırmasına ve tüm uygulamalarını bulutta çalıştırmasına izin verdiği hizmetlerle birlikte akıllı telefonunuzdaki fotoğrafların Gmail veya bulut yedeklemesi gibi tüketici hizmetlerini de içerir. Netflix, video akış hizmetini ve diğer iş sistemlerini çalıştırmak için bulut bilişim hizmetlerine güvenir ve bir dizi başka kuruluşa sahiptir.

Bulut bilişim birçok uygulama için varsayılan seçenek haline gelir. Yazılım satıcıları, abonelik modeline geçmeye çalışırken uygulamalarını bağımsız ürünler yerine internet üzerinden hizmet olarak sunuyor. Bununla birlikte, bulut bilişimin potansiyel bir dezavantajı vardır, çünkü onu kullanan şirketler için yeni maliyetler ve yeni riskler de getirebilir.

Neden bulut bilişim deniyor?

Bulut bilişimin arkasındaki temel kavram, hizmetin konumunun ve üzerinde çalıştığı donanım veya işletim sistemi gibi ayrıntıların çoğunun kullanıcı için büyük ölçüde alakasız olmasıdır. Bu akılda tutularak, bulut metaforu, genel telefon ağının (ve daha sonra internetin) genellikle bir bulut olarak temsil edildiği eski telekom ağ şemalarından ödünç alınmıştır. Bu elbette aşırı basitleştirmedir; birçok müşteri için hizmetlerinin ve verilerinin konumu önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Bulut bilişimin tarihçesi nedir?

Bulut bilişim bir terim olarak 2000’li yılların başından beri kullanılmaktadır, ancak hizmet olarak bilgi işlem kavramı çok daha uzun süredir var olmuştur. 1960’lara kadar, bilgisayar bürolarının şirketlerin kendileri satın almak yerine bir ana bilgisayarda zaman kiralamasına izin verdiği döneme dayanır.

Bu ‘zaman paylaşımı’ hizmetleri, bir bilgisayara sahip olmayı çok daha ekonomik hale getiren PC’nin yükselişi ve ardından şirketlerin büyük miktarda veri depolayacağı kurumsal veri merkezlerinin yükselişiyle büyük ölçüde geride kaldı.

Ancak bilgi işlem gücüne erişim kiralama kavramı, 1990’ların sonu ve 2000’lerin başındaki uygulama hizmeti sağlayıcılarında, yardımcı bilgi işlem ve şebeke hesaplamalarında tekrar tekrar ortaya çıktı. Bunu, bir hizmet olarak yazılımın ortaya çıkmasıyla ve Amazon Web servisleri gibi hiper ölçekli bulut bilgi işlem sağlayıcılarıyla gerçekten örtüşen bulut bilişim izledi.

Bulut ne kadar önemli?

IDC’nin araştırmasına göre, bulut bilişimi destekleyecek altyapının oluşturulması artık dünya çapındaki tüm BT harcamalarının üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Bu arada, ister satıcılar tarafından sunulan genel bulut hizmetleri, ister kuruluşların kendileri tarafından oluşturulan özel bulutlar olsun, bilgi işlem iş yükleri buluta taşınmaya devam ettikçe, geleneksel kurum içi BT’ye yapılan harcamalar düşmeye devam ediyor.

451 Research, kurumsal BT harcamalarının yaklaşık üçte birinin bu yıl “dış altyapı, uygulama, yönetim ve güvenlik hizmetleri kaynaklarına artan bir bağımlılığa işaret eden” barındırma ve bulut hizmetlerine gideceğini tahmin ediyor. Gartner, şu anda bulutu kullanan küresel şirketlerin yarısının 2021 yılına kadar bu konuda her şeyi yapacağını öngörüyor.

Gartner’a göre, bulut hizmetlerine yönelik küresel harcamalar bu yıl 219,6 milyar dolardan 260 milyar dolara ulaşacak. Aynı zamanda analistlerin beklediğinden daha hızlı büyüyor. Ancak, bu talebin ne kadarının gerçekten buluta geçmek isteyen şirketlerden geldiği ve ne kadarının artık ürünlerinin yalnızca bulut sürümlerini sunan satıcılar tarafından yaratıldığı tam olarak net değildir. Öyle ki potansiyel olarak daha kazançlı ve öngörülebilir bulut abonelikleri satmak için bir kerelik lisanslar satma konusunda istekli görünüyorlar.

Hizmet Olarak Altyapı Nedir?

Bulut bilişim, üç bulut bilişim modeline ayrılabilir. Hizmet olarak altyapı (IaaS), kiralanabilen bilgi işlemin temel yapı taşlarını ifade eder: Fiziksel veya sanal sunucular, depolama ve ağ. Bu, en baştan uygulamalar oluşturmak isteyen ve neredeyse tüm unsurları kendileri kontrol etmek isteyen şirketler için caziptir, ancak firmaların bu düzeyde hizmetleri yönetebilmek için teknik becerilere sahip olmasını gerektirir. Oracle tarafından yapılan bir araştırma, IaaS kullanıcılarının üçte ikisinin çevrimiçi altyapı kullanmanın yenilik yapmayı kolaylaştırdığını, yeni uygulamaları ve hizmetleri devreye almak için zamanlarını kısalttığını ve devam eden bakım maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını belirtti. Ancak yarısı, IaaS’nin çoğu kritik veri için yeterince güvenli olmadığını söyledi.

Hizmet Olarak Platform nedir?

Hizmet olarak platform (PaaS) bir sonraki katmandır, temel depolama, ağ iletişimi ve sanal sunucuların yanı sıra geliştiricilerin uygulamaları oluşturmak için ihtiyaç duyduğu araçları ve yazılımları da içerecektir. Bunlar, ara katman yazılımı, veri tabanı yönetimi, işletim sistemleri ve geliştirme araçlarıdır.

Hizmet olarak Yazılım nedir?

Hizmet olarak yazılım (SaaS), bir hizmet olarak uygulamaların sunulmasıdır, muhtemelen çoğu insanın günlük olarak alıştığı bulut bilişim sürümüdür. Temel donanım ve işletim sistemi, hizmete bir web tarayıcısı veya uygulama aracılığıyla erişecek olan son kullanıcı için önemsizdir; genellikle koltuk başına veya kullanıcı bazında satın alınır.

Araştırmacılara göre IDC SaaS, orta vadede baskın bulut bilişim modelidir ve öyle kalmaya devam edecek; 2017’deki tüm genel bulut harcamalarının üçte ikisini oluştur ve 2021’de yalnızca %60’ın biraz altına düşecek. Saas harcamaları uygulamalardan ve sistem altyapı yazılımlarından oluşuyor ve IDC, harcamaların 2019 yılına kadar tüm genel bulut harcamalarının yarısından fazlasını oluşturacak olan uygulama satın alımlarının hakim olacağını söyledi. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamaları ve kurumsal kaynak yönetimi (ERM) uygulamaları, 2021’e kadar tüm bulut uygulamaları harcamalarının %60’ından fazlasını oluşturacak. SaaS aracılığıyla sağlanan uygulamaların çeşitliliği, Salesforce gibi CRM’den Microsoft Office 365’e kadar oldukça büyüktür.

Bulut bilişim faydaları

Kesin faydalar, kullanılan bulut hizmetinin türüne göre değişecektir, ancak temel olarak bulut hizmetlerini kullanmak, şirketlerin kendi bilgi işlem altyapılarını satın almak veya korumak zorunda olmadığı anlamına gelir.

Artık sunucu satın almak, uygulamaları ve işletim sistemlerini güncellemek veya güncelliğini yitirmiş donanım ya da yazılımları hizmetten çıkarmak ve elden çıkarmak yok, çünkü bunların hepsi tedarikçi tarafından hallediliyor. E-posta gibi ticari uygulamalar için, şirket içi becerilere güvenmek yerine bir bulut sağlayıcısına geçmek mantıklı olabilir. Bu hizmetleri çalıştırma ve güvence altına alma konusunda uzmanlaşmış bir şirketin, küçük bir işletmenin işe alabileceğinden daha iyi becerilere ve daha deneyimli personele sahip olması muhtemeldir, bu nedenle bulut hizmetleri, son kullanıcılara daha güvenli ve verimli bir hizmet sunabilir.

Bulut hizmetlerini kullanmak, şirketlerin projeler üzerinde daha hızlı hareket edebilecekleri ve uzun süren tedarikler ve büyük ön maliyetler olmadan konseptleri test edebilecekleri anlamına gelir, çünkü firmalar yalnızca tükettikleri kaynaklar için ödeme yapar. Bu iş çevikliği kavramı, bulut savunucuları tarafından genellikle önemli bir avantaj olarak belirtilir. Geleneksel BT tedariki ile ilgili zaman ve çaba harcamadan yeni hizmetleri sunma yeteneği, yeni uygulamalara daha hızlı başlamanın daha kolay olduğu anlamına gelmelidir. Ve yeni bir uygulamanın çılgınca popüler olduğu ortaya çıkarsa, bulutun esnek yapısı, onu hızla büyütmenin daha kolay olduğu anlamına gelir.

Örneğin, yalnızca haftanın veya yılın belirli zamanlarında kullanılan bir uygulamaya sahip bir şirket için, çoğu zaman boşta kalan özel donanım ve yazılımlara sahip olmak yerine bulutta barındırılması finansal açıdan mantıklı olabilir. E-posta veya CRM gibi hizmetler için bulutta barındırılan bir uygulamaya geçmek, dahili BT personeli üzerindeki yükü kaldırabilir ve bu tür uygulamalar çok fazla rekabet avantajı sağlamazsa, bunun dışında çok az etki olacaktır. Bir hizmet modeline geçmek, harcamaları sermaye yatırımından operasyon harcamasına da taşır, bu da bazı şirketler için faydalı olabilir.

Bulut bilişim avantajları ve dezavantajları

Bulut bilişim kiralamanın, uzun vadede satın almaktan her zaman daha ucuz olmadığı gibi, diğer bilgi işlem biçimlerinden de daha ucuz değildir. Bir uygulamanın bilgi işlem hizmetleri için düzenli ve öngörülebilir bir gereksinimi varsa, bu hizmeti kurum içinde sağlamak daha ekonomik olabilir.

Bazı şirketler, rakipleri tarafından da kullanılan bir hizmette hassas verileri barındırma konusunda isteksiz olabilir. Bir SaaS uygulamasına geçmek, aynı zamanda rakip olarak aynı uygulamaları kullandığınız anlamına da gelebilir ve bu uygulama işinizin özüyse herhangi bir rekabet avantajı yaratmanızı zorlaştırabilir.

Yeni bir bulut uygulamasını kullanmaya başlamak kolay olsa da mevcut verileri veya uygulamaları buluta taşımak çok daha karmaşık ve pahalı olabilir. DevOps ve çoklu bulut izleme ve yönetim bilgisine sahip personel ile bulut becerilerinde özellikle yetersiz tedarik konusunda bir eksiklik var gibi görünüyor.

Yakın tarihli bir raporda, deneyimli bulut kullanıcılarının önemli bir kısmı, ön geçiş maliyetlerinin nihayetinde IaaS tarafından oluşturulan uzun vadeli tasarruflardan daha ağır bastığını düşündüklerini söyledi.

Bulut bilişimin benimsenmesi BT bütçelerini nasıl etkiliyor?

Bulut bilişim, şirketlerin bilişimi fiziksel sunucular yerine hizmet olarak satın aldığından, harcamaları sermaye harcamalarından (CapEx) işletme harcamalarına (OpEx) kaydırma eğilimindedir. Bu, şirketlerin geleneksel olarak yeni projelerde görülecek olan BT harcamalarında büyük artışlardan kaçınmasını sağlayabilir; bütçede yer açmak için bulutu kullanmak, finansal kaynak bulmaktan daha kolay olabilir.

Bazı BT bütçe tahminleri anketi, CIO’ların, esnekliği artırmak ve sermaye bütçeleri üzerindeki baskıyı azaltmak için bulut altyapısına ve hizmetlerine giderek daha fazla yöneldiğini belirtmektedir. Elbette bu, bulut bilişimin uygulamaları evde tutmaktan daha ucuz olduğu anlamına gelmez; öngörülebilir ve istikrarlı bir bilgi işlem gücü talebi olan uygulamalar için (en azından işlem gücü açısından) şirket içinde tutmak daha ucuz olabilir.

Bulut bilişim için nasıl bir iş gerekçesi oluşturursunuz?

Sistemleri buluta taşımak için bir iş gerekçesi oluşturmak için öncelikle mevcut altyapınızın gerçekte ne kadara mal olduğunu anlamanız gerekir. Dikkate alınacak çok şey var; bir veri merkezini çalıştırmanın maliyeti gibi bariz şeyler ve kiralık hatlar gibi ekstralar. Ayrıca fiziksel donanımın maliyeti sunucular ve CPU’lar, çekirdekler ve RAM gibi özelliklerin ayrıntıları ve ayrıca depolama maliyeti de vardır. Ayrıca uygulamaların maliyetini de hesaplamanız gerekir. İster bunları çöpe atmayı ister bulutta değişmeden yeniden barındırmayı ister bulut için tamamen yeniden oluşturmayı ya da tamamen yeni bir SaaS paketi satın almayı planlıyor olun, her seçeneğin farklı maliyet etkileri olacaktır. Bulut iş durumu ayrıca insan maliyetlerini (genellikle yalnızca altyapı maliyetlerinden sonra ikinci sıradadır) ve yeni hizmetleri daha hızlı sunabilme avantajı gibi daha belirsiz kavramları içermelidir. Herhangi bir bulut iş vakası, teknoloji altyapınız için tek bir satıcıya kilitlenme riski de dahil olmak üzere olası olumsuzlukları da hesaba katmalıdır.

Bulut bilişimin benimsenmesi

Pazar açıkça hızla büyüyor olsa da şirketlerin bulut hizmetlerini nasıl benimsediğine dair rakamlar elde etmek zor. Bir araştırma grubu, işletmelerin yaklaşık %12’sinin kendilerini “önce bulut” kuruluşlar olarak gördüğünü ve yaklaşık üçte birinin bulutta bir tür iş yükü çalıştırdığını gösterirken, şirketlerin dörtte biri asla talep üzerine hareket etmeyeceklerinde ısrar ediyor.

Ancak, bulutun benimsenmesine ilişkin rakamlar, bir kuruluş içinde kiminle konuştuğunuza bağlı olabilir. Tüm bulut harcamaları CIO tarafından merkezi olarak yönlendirilmeyecektir: Bulut hizmetlerine kaydolmak nispeten kolaydır, bu nedenle şirket yöneticileri BT departmanını bilgilendirmeye gerek kalmadan bunları kullanmaya başlayabilir ve kendi bütçelerinden ödeme yapabilir. Bu, kuruluşların daha hızlı hareket etmesini sağlayabilir, ancak uygulamaların kullanımı yönetilmezse güvenlik riskleri de oluşturabilir.

Benimseme, uygulamaya göre de değişebilir; örneğin bulut tabanlı e-postanın, yeni bir finans sistemine göre benimsenmesi çok daha kolaydır. Spiceworks tarafından yapılan araştırma, şirketlerin bulut tabanlı iletişim ve iş birliği araçlarına, yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma işlemlerine yatırım yapmayı planladıklarını, ancak tedarik zinciri yönetimine yatırım yapma olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor.

Bulut bilişim güvenliği ne olacak?

Güvenlik ihlalleri nadir olsa da kesinlikle birçok şirket bulut hizmetlerinin güvenliği konusunda endişe duymaya devam ediyor. Bulut bilişimin ne kadar güvenli olduğunu düşündüğünüz, büyük ölçüde mevcut sistemlerinizin ne kadar güvenli olduğuna bağlı olacaktır. Endişelenecek başka birçok şeyi olan bir ekip tarafından yönetilen şirket içi sistemlerin, bir bulut sağlayıcısının bu altyapıyı korumaya adanmış mühendisleri tarafından izlenen sistemlerden daha fazla sızdırması muhtemeldir.

Bununla birlikte, özellikle verilerini birçok bulut hizmeti arasında taşıyan şirketler için güvenlikle ilgili endişeler devam ediyor; bu da buluta ve bulut platformları arasında veri hareketini izleyen bulut güvenlik araçlarında büyümeye yol açmıştır. Bu araçlar, buluttaki verilerin hileli kullanımını, yetkisiz indirmeleri ve kötü amaçlı yazılımları tespit edebilir. Ancak finansal ve performans etkisi vardır; bu araçlar bulutun yatırım getirisini %5 ila %10 oranında azaltabilir ve performansı %5 ila %15 oranında etkileyebilir. Bulut hizmetlerinin menşe ülkesi de bazı kuruluşları endişelendirmektedir.

Genel bulut nedir?

Genel bulut, kullanıcıların internet üzerinden IaaS, PaaS veya SaaS olsun, geniş bir bilgi işlem gücü havuzuna erişebildiği klasik bulut bilgi işlem modelidir. Buradaki önemli avantajlardan biri, bir hizmeti hızlı bir şekilde ölçeklendirme yeteneğidir. Bulut bilişim tedarikçileri, çok sayıda müşteri arasında paylaştırdıkları büyük miktarda bilgi işlem gücüne sahiptir. Devasa ölçekleri, herhangi bir müşterinin daha fazla kaynağa ihtiyaç duyması durumunda kolayca başa çıkabilecekleri yeterli yedek kapasiteye sahip oldukları anlamına gelir; bu nedenle, genellikle değişen miktarda kaynak gerektiren daha az hassas uygulamalar için kullanılır.

Özel bulut nedir?

Özel bulut, kuruluşların genel bulutun bazı avantajlarından yararlanmasına olanak tanır, ancak kurumsal güvenlik duvarının arkasına gizlendiği için veriler ve hizmetler üzerindeki denetimden vazgeçmez. Şirketler, verilerinin tam olarak nerede tutulduğunu kontrol edebilir. Ayrıca altyapıyı, büyük ölçüde IaaS veya PaaS projeleri için, geliştiricilere, güvenliği riske atmadan isteğe bağlı olarak ölçeklenen bir bilgi işlem gücü havuzuna erişim sağlamak için istedikleri şekilde oluşturabilirler. Ancak, AWS, Microsoft veya Google ölçeğine sahip çok az şirket olduğundan, bu ek güvenliğin bir maliyeti vardır, bu da aynı ölçek ekonomilerini yaratamayacakları anlamına gelir. Yine de ek güvenlik gerektiren şirketler için özel bulut hizmetlerini anlamalarına veya bulut için dahili uygulamaları genel buluta kaydırmadan önce yeniden oluşturmalarına yardımcı olacak yararlı bir basamak olabilir.

Hibrit bulut nedir?

Hibrit bulut belki de herkesin gerçekte olduğu yerdir: Bazı veriler genel bulutta, bazı projeler özel bulutta bulunur. TechRepublic tarafından yapılan araştırmaya göre, hibrit bulutu seçmenin ana nedenleri arasında olası bir facianın önüne geçmek ve mevcut veri merkezlerini genişletirken donanım maliyetlerinden kaçınma isteği yer alıyor.

Bulut bilişim geçiş maliyetleri

Tüm sistemlerini bulutta çalıştırmayı planlayan yeni başlayanlar için ilk adım oldukça basittir. Ancak şirketlerin çoğunluğu için o kadar basit değil, çünkü mevcut uygulamalar ve verilerle hangi sistemlerin en iyi şekilde çalışır durumda bırakılacağını ve hangilerini bulut altyapısına taşımaya başlayacaklarını bulmaları gerekir. Bu, potansiyel olarak riskli ve pahalı bir harekettir ve buluta geçiş, bu tür projelerin ölçeğini hafife alırlarsa şirketlere daha pahalıya mal olabilir.

Bulutu ilk benimseyen 500 şirketle yapılan Forrester anketi, uygulamaları bulut için optimize etmek üzere yeniden yazma ihtiyacının, özellikle uygulamalar karmaşık veya özelleştirilmişse, en büyük maliyetlerden biri olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların üçte biri, sistemler arasında veri aktarımı için kritik öneme sahip uygulamalarını taşımada bir zorluk olarak yüksek ücretler gösterdiğini belirtti.

Raporda ayrıca, geçiş için gerekli becerilerin bulunması hem zor hem de pahalı olduğu ve kuruluşların doğru kişileri bulabildiklerinde bile bazı bulut bilişim satıcıları tarafından çalınmalarını riske attıkları tespit edildi. Ankete katılanların üçte biri, uygulamaları taşıdıklarında yazılım veri tabanı lisans maliyetlerinin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Bunun ötesinde çoğunluk, kritik uygulamaların performansı konusunda da endişe duymaya devam ettiğini belirtti ve her üç kişiden biri bunu bazı kritik uygulamaların taşınmamasının bir nedeni olarak gösterdi.

Bulut bilişim söz konusu olduğunda coğrafya bağıntısız mı?

Aslında bulutun gerçekten önemli olduğu yer burası; gerçekten de jeopolitik, bulut bilişim kullanıcıları ve satıcıları üzerinde önemli değişiklikleri zorunlu kılıyor. İlk olarak, gecikme sorunu vardır: Uygulama gezegenin diğer tarafındaki bir veri merkezinden veya yoğun bir ağın diğer tarafından geliyorsa, yerel bir bağlantıya kıyasla daha yavaş bulabilirsiniz. İşte gecikme sorunu.

İkincisi, veri egemenliği sorunu vardır. Birçok şirket, özellikle Avrupa’da, verilerinin nerede işlendiği ve saklandığı konusunda endişelenmek zorundadır. Avrupalı ​​şirketler, örneğin, müşteri verileri ABD’deki veri merkezlerinde depolanıyorsa veya ABD şirketlerine aitse, bu verilere ABD kolluk kuvvetleri tarafından erişilebileceğinden endişe duyuyor. Sonuç olarak, büyük bulut satıcıları, kuruluşların verilerini kendi bölgelerinde tutabilmeleri için bölgesel bir veri merkezi ağı kuruyor.

Almanya’da Microsoft bir adım daha ileri giderek Azure bulut hizmetlerini ABD makamlarının ve diğerlerinin orada depolanan müşteri verilerine erişim talep etmesini çok daha zor hale getirmek için kurulmuş iki veri merkezinden sunuyor. Veri merkezlerindeki müşteri verileri, “veri mütevellisi” olarak görev yapan bağımsız bir Alman şirketinin kontrolü altındadır ve Microsoft, müşterilerin veya veri mütevellisinin izni olmadan sitelerdeki verilere erişemez. Bulut satıcılarının, verileri belirli konumlarda tutma gereksinimleri olan müşterilere hitap etmek için dünya çapında daha fazla veri merkezi açtığını görmeyi bekliyoruz.

Ve bulut bilişimin düzenlenmesi dünyanın başka yerlerinde büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin AWS, Çin’in sıkı teknoloji düzenlemeleri nedeniyle Çin’deki bulut altyapısının bir kısmını yakın zamanda yerel ortağına sattı. O zamandan beri AWS, Ningxia Western Bulut Veri Teknolojisi tarafından işletilen ikinci bir Çin (Ningxia) Bölgesi açtı.

Bulut güvenliği başka bir konudur; İngiltere hükümetinin siber güvenlik ajansı, devlet kurumlarının tedarik zincirlerine bulut hizmetleri ekleme konusunda menşe ülkesini göz önünde bulundurmaları gerektiği konusunda uyardı. Özellikle virüsten koruma yazılımı hakkında uyarıda bulunurken, sorun diğer hizmet türleri için de aynıdır.

Accenture danışmanları, farklı ülkelerin gizliliği korumak ve siber güvenliği artırmak için yasalar çıkarması nedeniyle ‘dijital parçalanma’nın ortaya çıktığı konusunda uyardı. Yasaların amaçları övgüye değer olsa da etkisi işletmeler için maliyetleri artırmaktır. Ankete katılan 400 CIO ve CTO’nun dörtte üçü, küreselleşmenin önündeki artan engellerin bir sonucu olarak önümüzdeki üç yıl içinde bir coğrafi pazardan çıkmayı, pazara giriş planlarını ertelemeyi veya pazara giriş planlarını terk etmeyi bekliyor.

Ankete katılan iş liderlerinin yarısından fazlası, küreselleşmenin önündeki artan engellerin şu yetenekleri tehlikeye atacağına inanıyor: Ulusal pazarda bulut tabanlı hizmetleri kullanmak veya sağlamak %54’e karşı %15 olurken; farklı ulusal BT standartları arasında etkin bir şekilde çalışacağını düşünenler ise %58’e karşı %18 oranında bulunuyor.

Bulut bilişim bölgesi nedir? Bulut bilişim kullanılabilirlik bölgesi nedir?

Bulut bilişim hizmetleri, dünyanın dört bir yanındaki dev veri merkezlerinden işletilmektedir. AWS bunu “bölgeler” ve “kullanılabilirlik alanları” olarak ikiye ayırır. Her AWS bölgesi, AB (Londra) veya ABD Batı (Oregon) gibi ayrı bir coğrafi alandır ve AWS daha sonra kullanılabilirlik bölgeleri “AZ’ler” olarak adlandırdığı alt bölümlere ayrılır. Bir AZ, teorik olarak tek bir felaketin her ikisini de çevrimdışına almayacağı, ancak hızlı yük devretme gerektiren iş sürekliliği uygulamaları için birbirine yeterince yakın olacak kadar birbirinden yeterince uzakta olan bir veya daha fazla veri merkezinden oluşur. Her AZ’nin birden çok internet bağlantısı ve birden çok şebekeye güç bağlantısı vardır: AWS’de 50’den fazla AZ vardır.

Google, benzer bir model kullanır ve bulut bilgi işlem kaynaklarını bölgelere ayırır, daha sonra müşterilerin hizmetlerini çalıştırabileceği bir veya daha fazla veri merkezini içeren alt bölgelere böler. Şu anda 44 bölgeden oluşan 15 bölgeye sahiptir: Google, müşterilerin beklenmedik arızalara karşı korunmalarına yardımcı olmak için uygulamaları birden çok bölgeye dağıtmalarını önerir.

Microsoft Azure, kaynaklarını biraz farklı şekilde böler. “Gecikme süresi tanımlı bir çevre içinde dağıtılan ve özel bir bölgesel düşük gecikmeli ağ aracılığıyla bağlanan bir veri merkezi kümesi” olarak tanımladığı bölgeler sunar. Aynı zamanda, belirli veri yerleşimi ve uyumluluk gereksinimleri olan müşteriler tarafından verilerini ve uygulamalarını yakın tutmak için kullanılabilecek tipik olarak iki veya daha fazla bölge içeren “coğrafyalar” sunar. Ayrıca bağımsız güç, soğutma ve ağ ile donatılmış bir veya daha fazla veri merkezinden oluşan kullanılabilirlik bölgeleri sunar.

Bulut bilişim ve güç kullanımı

Bu veri merkezleri de büyük miktarda güç emiyor: örneğin Microsoft, geçtiğimiz günlerde GE ile önümüzdeki 15 yıl boyunca İrlanda’daki yeni 37 megavatlık rüzgar santralinden elde edilen tüm çıktıları satın almak için bir anlaşma yaptı. İrlanda, veri merkezlerinin 2015 yılında %2’den az olan toplam enerji talebinin, 2026 yılına kadar %15’ini oluşturmasını beklediğini söyledi.

Büyük bulut bilişim şirketleri hangileridir?

IaaS ve PaaS söz konusu olduğunda, gerçekten sadece birkaç dev bulut sağlayıcısı vardır. Önde gelen Amazon Web Services ve ardından Microsoft’un Azure, Google, IBM ve Alibaba paketidir.

451 Research, birçok şirket için stratejinin AWS’Yİ ve AWS + 1 olarak tanımladıkları bir politika olan başka bir bulut sağlayıcısını kullanmak olacağını söyledi. Bu büyük oyuncular bulut hizmetlerinin sunumuna hakim olacak: Gartner, bulut bilişim hizmetlerine yapılan harcamaların üçte ikisinin 2021 yılına kadar ilk 10 genel bulut sağlayıcısından geçeceğini söyledi.

Tüm bu şirketler bulut hizmetleri satarken, farklı güçlü yönleri ve öncelikleri olduğunu da belirtmek gerekir. AWS, özellikle IaaS ve PaaS konusunda güçlüdür, ancak veri tabanlarına doğru ilerlemeye yönelik tasarımlara sahiptir. Buna karşılık Microsoft, Office 365 ve büyük ölçüde son kullanıcı üretkenliğini hedefleyen diğer yazılımları sayesinde SaaS’a özel bir önem veriyor, ancak aynı zamanda Azure üzerinden IaaS ve Paas tekliflerini hızla büyütmeye çalışıyor.

Google Bulut Platformu ikisi arasında bir yerdedir. IBM ve Oracle’ın bulut işletmeleri de Saas ve daha fazla altyapı tabanlı tekliflerin birleşiminden oluşuyor. SaaS modelini kullanarak bulut üzerinden uygulamalar sunan çok sayıda şirket var. Salesforce muhtemelen bunların en bilinenidir.

AWS, Google Bulut Platformu ve Microsoft Azure arasındaki fark nedir?

Bulut devlerinin farklı güçleri var. AWS ve Microsoft’un ticari bulut işletmeleri yaklaşık olarak aynı boyutta olsa da Microsoft, Office 365’i rakamlarına dahil ediyor. IBM, Oracle, Google ve Alibaba’nın da büyük bulut işletmeleri var.

Büyük bulut bilişim satıcıları, özellikle ölçek açısından AWS ve Microsoft ile rekabet edemiyorlarsa, sundukları hizmetlere göre giderek farklılaşmaya çalışıyorlar. Örneğin Google, yapay zeka konusundaki uzmanlığını teşvik ediyor; Alibaba, perakende bilgi birikiminden öğrenmek isteyen müşterileri çekmek istiyor. Çoğu şirketin en az bir bulut sağlayıcısı ve genellikle daha fazlasını kullanacağı bir dünyada IBM, kendisini tüm bu çoklu bulutları yönetebilen şirket olarak konumlandırmak istiyor. Bu arada AWS, geliştiricilere yeni yaklaşımı olan mimarlar için bir platform olarak kendini gösteriyor.

Bulut bilişim fiyat savaşları

Bazı bulut bilişim hizmetlerinin özellikle sanal makinelerin maliyeti, bu büyük oyuncular arasında devam eden rekabet sayesinde istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bulut satıcıları kurumsal veri merkezlerinden buluta taşınan büyük iş yüklerini kazanmak istediklerinden, fiyat indirimlerinin depolama ve veri tabanları gibi diğer hizmetlere yayılabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Bu muhtemelen müşteriler için iyi bir haber olabilir ve sanal makinelerin sağlanması gibi bulut altyapı hizmetlerinin en emtia alanlarında bile büyük bir marj kaldığı için fiyatlar daha da düşebilir.

Bulut bilişimin geleceği nedir?

Bulut bilişim, uzun geçmişine rağmen hala nispeten erken bir benimsenme aşamasındadır. Birçok şirket hala hangi uygulamaların ne zaman taşınacağını düşünüyor. Ancak, kuruluşların verilerinin bodrum katındaki bir sunucudan başka bir yerde olduğu fikrine daha rahat alıştıkça, kullanımın artması muhtemeldir. Bulutu benimseme konusunda hala erken bir aşamadayız, bazı tahminler taşınabilecek iş yüklerinin yalnızca %10’unun gerçekten aktarıldığını gösteriyor.

Kurumsal bilgi işlem portföyünün geri kalanı için buluta geçiş ekonomisi daha az net olabilir. Sonuç olarak, bulut bilişim satıcıları, yalnızca maliyete odaklanmak yerine bulut bilişimi dijital dönüşümün bir aracısı olarak giderek daha fazla zorlamaktadır. Buluta geçiş, şirketlerin iş süreçlerini yeniden düşünmesine ve iş değişimini hızlandırmasına yardımcı olabilir, verileri ve kurumsal siloları parçalamaya yardımcı olur. Dijital dönüşüm programlarında ivmeyi artırması gereken bazı şirketler bu argümanı çekici bulabilir; diğerleri, geçiş yapma maliyetleri arttıkça buluta olan coşkunun azaldığını görebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
tr_TRTurkish