Site icon CIO Update

Python nedir, ne işe yarar?

Python, en genel anlamıyla, bir programlama dilidir. Oldukça yüksek seviyedir ve yorumlanmış, nesnelere yöneliktir.

Yerleşik veri yapılarına sahip olmakla birlikte mevcut bileşenleri birbirine bağlamak için de bir komut dosyası kullanımını daha cazip hale getirir.  Bu sistemi öğrenmek ve kullanmak ise kolaydır. Sözdizimi okunabilirliği vardır ve bu sayede de program için bakım maliyetini azaltır.  En çok kullanımı tercih edilen alan ise Hızlı Uygulama Geliştirme’dir. Sebebi ise dinamik yazma ve dinamik ciltleme seçenekleri sunmasıdır.

Programcıların gözdesi konumunda olan Python, kapsamlı standart bir kütüphaneye sahiptir. Bunun dışında, bu sistem verimlilikte artış da sağlamaktadır. Derleme adımı yoktur bu yüzden düzenleme, test ve hata ayıklama döngüsü oldukça hızlıdır. Yani, Python programlarında hata olma olasılığı neredeyse hiç yoktur, çünkü hata ayıklaması kolaydır. Bir hata veya olumsuz bir giriş hiçbir zaman sistemde soruna sebep olmamaktadır. Bunun yerine eğer sistem yorumlayıcısı bir hata bulursa da bir istisna oluşturur. Program istisnayı yakalamadığı zaman arkasında bir sürü iz bırakır.  Böylece birçok hata ayıklama sürecine de olanak tanır. 

Python, daha çok web geliştirme, matematiksel alanlar, yazılım geliştirme ve sistem komut dosyaları için kullanılmaktadır. Teknoloji sektöründe bulunan birçok şirket bu programı tercih etmektedir.  Bu program diğer program dillerinden farklıdır. Python, daha çok okunabilirlik için tasarlanmıştır, İngilizce ile de benzer özelliklere sahiptir. Bir komutu tamamlamak için, diğer programlara kıyasla, yeni satırlar kullanmayı tercih eder.  Aynı zamanda kapsamı tanımlayabilmek için kullandığı yöntem ise, boşluk kullanarak girintiye dayanmasıdır. Diğer programlama dilleri çoğunlukla süslü parantezi tercih eder.

Ayrıca bu program dili, modüllerin kullanımını da kolaylaştırır. Yani, programların modüler tarzda tasarımının yapılabileceği veya kodun farklı birçok projede tekrar kullanılabileceği anlamına da gelmektedir. Bu aşamaya geldikten sonra da yapmanız gereken tek şey ölçeklendirmek ve modülleri içe veya dışa aktarmaktır.

Python’un tarihçesi

Oldukça popüler bir programa dili olan Python, 1991 yılında Guido van Rossum tarafından yaratılmıştır ve piyasaya sürülmüştür.  Temel olarak ilk yaratılma amacı, kod okunabilirliğine vurgu yapmaktı ve kavramların daha az kod satırında ifade edilebilmesini sağlamaktı. Aslında piyasaya sürülmeden önce Python’un başarılı olduğunu bilinen programlama dili, ABC Programlama Dili’dir. ABC’nin sözdizimini ve bazı özelliklerini Python’da görmek mümkündür. Fakat çok fazla hatası vardı ve çok fazla şikâyet geliyordu. Bu hataların düzeltilmesi için geliştirmeye devam edildi ve tüm kusurları ortadan kaldıran komut dosyası dili yaratıldı.

İlk yayınlandığı zamanda oldukça az kod kullanıldı. Çünkü temel amaçlarından biri de geliştirici verimliliği sağlamaktı.  Zaman geçtikçe birkaç versiyonda tasarımı yapıldı ve en son sürümü ise Python 3.7.3’tür.  bunun dışındaki diğer sürümleri de kullanılmaktadır. En çok kullanılan sürümleri ise 2x&3x sürümleridir. Bu iki sürüm arasında oldukça fazla rekabet vardır fakat iki sürümün de hayran kitlesi fazladır. 

Zaman geçtikçe kullanım amaçları da genişlemiştir.  Python, en popüler kodlama dili olmak için oldukça uzun bir yol kat etmiştir. 

Python’un faydaları nelerdir?  

Python’un birçok faydası bulunmaktadır. Diğer programlardan farklı çalışan bu dilin en önemli faydalarından birisi standart kütüphane ve tercümanı, hem ikili hem de kaynak formatında ücretsiz olarak sunabilmesidir. Çünkü gerekli bütün altyapıya sahiptir. Bu yüzden de yüksek geliştirme maliyetleri ödeme konusunda sıkıntıya düşen geliştiriciler için öncelikli tercih edilen bir program halindedir. 

Bu programlama dilinin öğrenilmesi oldukça büyük avantaj sağlamaktadır. Çünkü öğrenmesi kolay bir dildir ve diğer programlama dillerine de bir altyapı görevi görmektedir. Python’un kullanımı ve anlaşılması oldukça kolaydır. Yorumlanmış bir dil olmasından dolayı kod bilgisayar tarafında bir formata çevrilmez. Fakat diğer programlama dilleri arasında direkt bir formata çevirme süreci vardır.  Python’a duyulan ilgi ve güven internetin popülerleşmesiyle arttı.

Prototip üretmek veya geliştirmek için de bu programlama dili kullanılmaktadır. Böylece hızlı okuma ve çalışma mümkün olmaktadır. Yine aynı şekilde birçok veri madenciliği ve büyük veri platformları da Python’u tercih etmiştir. Çünkü genel amaçlı görevler için oldukça ideal bir dil olarak görülmektedir. 

Python bir yorumlayıcı sistemi üzerinde çalışmaktadır bu da demektir ki; kod yazıldığı an çalışmaya hazırdır. Bu da prototip sürecinin çok hızlı olabileceği anlamına gelmektedir.

Bunun dışında Python, bilinen büyük dillerden daha verimli bir kodlama ortamı sağlamaktadır. Yani deneyimli bir kodlayıcı bu programlama dili ile çalışırken daha üretken olacaktır. 

Açık kaynak olmasından dolayı büyük bir destek tabana sahiptir. Python’un en son sürümü, zaman geçtikçe güncellemelerine ve gelişimine de devam ediyor. 

Python’u hangi sektörler kullanıyor?

Pyhton; birçok büyük şirket tarafından da kullanılmaktadır: Google, Instagram, Nokia, Yahoo, Pinterest, Youtube gibi.. Aynı zamanda Raspberry ve Pi de yine program dili olarak Python’u seçmiş bulunmaktadır.

Bu alanlar dışında da çok çeşitli kullanıcı yapısına sahiptir. Başlangıç kodlayıcıları, yazılım mühendisleri, veri bilimcileri, web ve mobil uygulama geliştiricileri gibi… Hatta NASA bile ekipmanlarını ve uzay makinesi programlaması yaparken Python kullanıyor. 

Exit mobile version