Sektörden haberler

Pandemi, akıllı şehir girişimlerine yönelik ihtiyacın altını çiziyor

Küresel çaptaki çalışma, COVID-19’un kamu sektöründe inovasyonu hızlandırdığını gösteriyor; araştırmaya katılan şehir liderlerinin yüzde 88’i bulut platformlarına yatırıma çağırıyor.

COVID-19 dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin önüne önemli engeller çıkartırken yeni yapılan “Daha Riskli bir Dünya için Akıllı Şehir Çözümleri” adlı araştırmaya göre, aynı zamanda krizden sonra da devam edecek olan inovasyon dalgasını daha da hızlandırmış durumda. OracleDeloitteIntel ve daha başka birçok firmanın sponsor olduğu ESI ThoughtLab araştırması teknolojinin, verilerin, siber güvenliğin ve kamu-özel sektör iş birliğinin pandemiden sonra vatandaşlar için sağlıklı, emniyetli ve refah bir gelecek sunmada oynayacağı hayati rolün altını çiziyor.

Ağustos ve Eylül 2020’de düzenlenen bu araştırmaya aralarında Asya, Kuzey ve Latin Amerika, MENA, Avrupa ve Afrika’daki 82 ülkeden 167 şehrin üst düzey memurları katıldı. Araştırmaya katılan şehirler, dünya nüfusunun yüzde 6,8’ini temsil eden 526 milyonluk bir nüfusa sahip olup şehir nüfusları bir milyondan (şehirlerin %39’u) yaklaşık 27 milyona kadar değişmektedir. Bu büyükşehirlerin yüzde 53’ü gelişmekte olan ülkelerde iken yüzde 47’si ise gelişmiş ülkelerdedir.

Şehirler, iki kategoride gösterdikleri ilerlemeye göre değerlendirilmiş ve kategorilere ayrılmıştır: Şehirlerin “başlangıç”, “orta” veya “lider” olarak sınıflandırıldığı akıllı çözümlerin uygulanmasındaki ilerleme ve “uygulayıcı”, “ilerleyen” veya “koşucu” olarak sınıflandırıldığı Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde (SDG’ler) gösterdikleri ilerleme. Her iki alanda da mükemmele erişen şehirler, Şehirler 4.0, yani hem sürdürülebilir olan hem de teknoloji, veri ve vatandaş katılımının kullanımında çok önde olan bağlantılı şehirler olarak tanımlanmaktadır. Avrupa akıllı şehirler konusunda en hızlı olan şehirlerin çoğuna ev sahipliği yaparken İstanbul ise 19 öncü şehir arasında ve Akıllı Şehir Olgunluğu’nda da liderlerden biri.

Şehir görevlileri için pandemi, akıllı şehir programlarının önemini kanıtladı

Şehir liderlerinin yüzde 65’i, pandemiden alınan en büyük ders, akıllı şehir programlarının gelecekleri için ne kadar önemli olduğunun anlaşılması oldu. Katılımcıların yüzde 43’ü, operasyonel devamlılık ve çevikliliğin önemini anlarken yüzde 37’si ise COVID-19’un temel altyapıları yükseltmek için daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini vurguladığını söylüyor.

Şehirler teknolojiye, özellikle de bulut ve yapay zeka teknolojisine güveniyor

  • Şehir liderlerinin %88’i, bulut platformlarına yapılacak yatırımı, kritik olan ve olmayan vatandaşlık hizmetlerini sunmada başarılı olabilmeleri için acil bir ihtiyaç olarak tanımlıyor.
  • Şehirlerin %66’sı yapay zekaya yoğun bir yatırım yaparken %80’i de önümüzdeki üç yıl içinde yapmayı planlıyor, özellikle de dijital asistan ve sohbet robotları alanlarına. Yapay zeka kullanımında Kuzey Amerika (%83) şehirleri ile küçük şehirler (%74) önde.
  • Şehirlerin %31’i, dijital ikizlere yatırım yapacak – bu teknolojiye bugün yapılmakta olan %11 oranındaki yatırıma kıyasla %300 artış.
  • Şehirler 4.0’ın tümü, buluta önemli yatırımlar yapmış durumda. Bildirilen ROI tahminlerine göre, Şehirler 4.0 tarafından yapılan dijital altyapı yatırımlarının ortalama getirisi, %5,74 seviyesinde.

“Daha başarılı olan şehirlerin, bulut bilişim, yapay zeka ve dijital asistanlar gibi hizmet sunumu üzerinde doğrudan etkisi bulunan gelişmekte olan teknolojilere odaklandığını görüyoruz.” diyor Oracle’da Akıllı Şehirler stratejisinden sorumlu müdür John Tuohy ve ekliyor; “Çalışanlara ve şehir sakinlerine uzaktan erişim imkanı sunlmak, iş devamlılığını sürdürmek için önemli.”

Birçok şehir siber güvenlik korkusu içinde, akıllı şehirlerin ise üst düzey bir güveni var

  • Şehir liderlerinin %60’ı, finansal kısıtlamalar, daralan BT yetenek havuzu ve diğer sebeplerden kaynaklanan kırılganlıklar nedeniyle şehirlerinin başka ülkelerden veya yerel kaynaklardan gelebilecek siber saldırılara karşı güvenli olduğunu sanmıyor.
  • Şehirler 4.0’ın %95’i, siber güvenliğin projenin erken aşamalarında göz önüne alınmasını sağlıyor.
  • Akıllı şehir liderlerinin %95’i, siber güvenliklerine en üst düzeyde güven duyduklarını belirtirken bu oran, akıllı şehir yolculuğunda “yeni başlayanlar” olarak sınıflandırılan şehirlerde sadece %8.

İş birliği ihtiyacı ortada ve şehir liderleri de ortaklıklara öncelik veriyor

  • Şehir liderlerinin %50’si, özel veya kamu sektöründen olsun, doğru iş ortağını bulmayı şehirlerinin hedeflerine ulaşmadaki en büyük engel olarak görüyor.
  • Şehirlerin %83’ü, iş ortaklarının üst düzey inovasyon imkanı sağlamasının yanı sıra emniyet ve güvenliği de (%65) güvence altına alan çözümler sunmalarını istiyor. Kuzey Amerika şehirleri (%92) ve Avrupa şehirleri (%92), inovasyona en çok değer verenler.
  • Görevlilerin %79’u, akıllı şehir tekliflerini değerlendirirken en çok endişelendikleri konunun fiyat olmadığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda ilerlemeye yeni başlayan şehirler (%41) ve Afrika’daki şehirler (%47), diğer bölgelerdeki şehirlere kıyasla maliyet konusunda daha bilinçli.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
tr_TRTurkish