Abdi İbrahim İlaç CIO’su Koray Kurt: “Abdi İbrahim Teknoloji ile hedefimiz teknoloji alanında öncü lider şirketlerden olmak”

"Birincil odak noktamız, yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin kullanımı olacak."

Abdi İbrahim Teknoloji Şirket Direktörü Koray Kurt: “Şirketlerin iş süreçlerini optimize etmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve iş sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için çözümler sunma amacıyla yola çıktığımız Abdi Business Technologies ile dijital dönüşüm yolculuğu sırasında edindiğimiz tecrübe ve birikimlerimizi müşterilerle paylaşmayı hedefliyoruz.”

1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olan Koray Kurt, tam 26 yıldır teknoloji alanında çalışıyor. Bu süre zarfında otomotivden ilaca, tekstilden inşaata pek çok farklı sektörde ulusal ve global markaların üst düzey pozisyonlarında görev alan Kurt, Abdi İbrahim’e 2019 yılında, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörü olarak katıldı. Ocak 2023 itibarıyla ise Abdi İbrahim Teknoloji Şirket Direktörü olarak çalışma hayatına devam ediyor.

Teknoloji dünyasının değerli ve deneyimli liderlerinden birisi olan Koray Kurt ile Abdi İbrahim Teknoloji’nin hedeflerini ve çalışmalarını, ilaç sektöründe yeni nesil teknolojileri ve Abdi İbrahim’in dijital dönüşümdeki yaklaşımlarını masaya yatırdık…

Yeni nesil teknolojiler, ilaç sektöründe en çok hangi alanlarda etki yaratıyor? Bu teknolojileri kullanarak hangi faydaları elde ediyorsunuz?

Her alanda olduğu gibi ilaç sektöründe de yeni nesil teknolojilerin kullanılması, iş yapış biçimlerinde şirketlere büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle dijital pazarlama, eczane otomasyonu, tedarik zinciri yönetimi, yapay zekâ ve veri analitiği gibi alanlarda yapılan çalışmalar üretim sürecinde verimliliği artıracak projeleri hayata geçirmeye yardımcı oluyor. Bu anlamda biz de bu teknolojileri kullanarak çeşitli faydalar elde ediyoruz. Örneğin, yapay zekâ, otomasyon ve robotik süreç otomasyonu çalışmaları ile kaliteyi artıracak ve üretim süresini kısaltacak çözümler geliştiriyoruz. Sensörler ve IoT teknolojileri sayesinde, ilaç üretim sürecini izlenebilir hale getirerek süreçte oluşan verileri topluyor ve analiz ediyoruz. Bu da üretim sürecindeki hataların ve kayıpların azaltılmasına yardımcı olurken süreçleri proaktif olarak yönetmemizi sağlıyor.

Abdi İbrahim’in BT altyapısı hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Hangi donanım ve yazılım sistemlerini kullanıyorsunuz?

Donanım ve yazılım sistemlerini seçerken, iş süreçlerimizin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi hayati önem taşıdığı için çok hassas davranıyoruz. Bu sistemlerin seçimi, şirket ihtiyaçları ve sektördeki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak yapılıyor. Amacımız; güvenli, hızlı ve etkili bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürebilmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.

Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörlüğü’nü diğer yönetim birimleri ile bütünleştirdik ve bilgi teknolojilerini tüm iş süreçlerine dahil etmek, dijitalleşmeyi ve otomasyonu teşvik etmek, şirketin verimliliğini artırmak ve rekabet avantajı sağlamak için yapılandık. Aynı zamanda şirketin bilgi teknolojileri stratejilerini belirlemek-uygulamak, siber güvenlik, veri yönetimi sorumluluklarını yönetmek, iş süreçlerini optimize etmek, teknolojik çözümler sunmak, mevcut sistemleri yönetmek-bakımını sağlamak, ilaç sektöründeki teknolojik trendleri takip etmek ve şirketin tüm iş birimleriyle yakın çalışarak onların ihtiyaçlarını anlamak için çalışıyoruz. 

Tüm bunları, Türkiye yapılanmasında halihazırda görev alan 59 kişi ile yapıyoruz. Sistem, Network ve Güvenlik, ERP Çözümleri, İş Çözümleri ve Yönetişim, Risk ve Uyum olmak üzere 4 ana birimimiz bulunuyor ama şirket içinde ihtiyaçlara göre bu yapıyı şekillendiriyoruz. Ek olarak Teknopark-üniversite iş birlikleri ile iş gücü yetiştirmek üzere çalışmalarımız da mevcut.

Abdi İbrahim Teknoloji’yi okurlarımıza anlatır mısınız? Burada ne tür çalışmalar yapıyor ve bu teknoloji biriminde neleri başarmayı hedefliyorsunuz?

Abdi Business Technologies (Abdi BT) şirketi Abdi İbrahim’in bir girişimi olarak değerlendirilebilir. Abdi Business Technologies, Abdi İbrahim bünyesinde kurulan teknolojik iş çözümleri şirketi ve bünyesindeki uzmanlar ile müşterilerine teknolojik iş çözümleri hizmetleri sunuyor. 

Abdi Business Technologies’in arkasındaki iş fikri; Abdi İbrahim’in iş süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmek, dijitalleşme sürecinde liderlik etmek ve Abdi İbrahim şirketlerinin daha verimli, rekabetçi ve inovatif olmasını sağlamak olarak özetlenebilir. Bununla birlikte aynı zamanda Abdi Business Technologies’in, Abdi İbrahim’in dijital dönüşüm yolculuğu sırasında edindiği tecrübe ve birikimlerini müşterileri ile paylaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca şirketlerin iş süreçlerini optimize etmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve iş sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için çözümler sunma amacıyla yola çıktık. Oluşum sonrasında hızlıca şirketlerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için bir dizi hizmet sunumuna da başladık. Bu hizmetler arasında bulut bilişim, veri analizi analitiği, siber güvenlik, dijital pazarlama, yapay zekâ, robotik süreç otomasyonu ve nesnelerin interneti gibi alanlar yer alıyor. Amacımız, Abdi İbrahim’in 111 yıllık köklü geçmişinden aldığı tecrübe ve sektör liderliğini teknoloji alanında da tekrarlamak ve küresel alanda rekabet gücü ile öncü lider şirketler arasında kendisine yer bulmak.

Yeni kurulan bir teknoloji şirketi olarak öncelikli hedeflerimizi, başarılı bir işletme olmak için gerekli olan temel işlemleri yerine getirmek, ürün ve hizmetlerimizi pazara sunmak ve müşteri tabanını oluşturmak olarak belirledik. Bu hedefi gerçekleştirmek için izleyeceğimiz yol ve çözümlerimiz ise şöyle;

 • Ürün veya hizmetin geliştirilmesi: Teknoloji şirketlerinin öncelikli hedefi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir ürün veya hizmet sunmaktır. Bu nedenle, ürün veya hizmetin geliştirilmesi, teknoloji şirketlerinin temel taşlarından biridir. 
 • Yatırım alma: Teknoloji şirketlerinin büyümek ve pazarda rekabet edebilmek için yatırıma ihtiyacı vardır. Bu sebeple, yatırımcıların ilgisini çekerek yatırım almak ve şirketin büyümesine destek olmak kritik öneme sahiptir.
 • Müşteri tabanının oluşturulması: Teknoloji şirketlerinin başarısı, müşteri tabanının oluşturulması ile doğru orantılıdır. 
 • Marka bilinirliğinin artırılması: Teknoloji şirketlerinin, müşteri tabanını oluşturmak için marka bilinirliğini de artırmaları gerekir. 
 • İşletme süreçlerinin optimize edilmesi: Teknoloji şirketleri, verimliliği artırmak ve işletme süreçlerini optimize etmek için teknolojiyi kullanır. Bu nedenle, işletme süreçlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması gerekmektedir.

Yıl sonu itibarıyla öz kaynak kârlılığının %20’nin üzerinde olmasını hedefliyoruz. 

Çözümlerimiz:

 • Kurumsal Çözüm Desteği (SaaS yazılım ürünleri, SAP danışmanlık hizmetleri, iş analitik çözümleri, e-imza ve mobil imza çözümleri vb.)
 • Veri Altyapı Servisleri (Ağ ve altyapı, felaket kurtarma, iş sürekliliği, veri depolama ve yedekleme hizmetleri, IoT hizmetleri, fabrika üretim sistemleri altyapı hizmetleri vb.)
 • Tüm iş kolları gibi ilaç sektörü özelinde de büyük hız kazanan dijital dönüşüm süreçlerine destek verilmesi
 • Sektör dinamikleri ile sürekli güncellenen müşteri taleplerine en hızlı ve verimli şekilde yanıt verebilmek için gerekli teknolojik desteğin sağlanması ve altyapının kurulması
 • Küresel düzeyde ve ülkemizde giderek yaygın hale gelen uzaktan/hibrit çalışma modellerinde büyük öncelik olan siber güvenlik konusunda destek ve çözüm üretilmesi.

Şirketinizdeki uzun ve kısa vadeli hedeflerinizden bahseder misiniz? 

Kısa vadeli hedeflerimiz; IT altyapısını güncellemek, siber güvenlik tedbirlerini artırmak, veri yönetimini geliştirmek, işe bağlılık ve işten ayrılma devir hızını en düşük seviyede tutabilmenin yanı sıra;

 • İş süreçlerinin verimliliğini artırmak için otomasyon ve dijitalleştirme çözümleri geliştirmek
 • Teknolojik ürün geliştirme ve inovasyon için AR-GE projeleri başlatmak
 • Kurumsal güvenlik sistemlerini geliştirerek siber tehditleri önlemek
 • İlk ürün veya hizmetin piyasaya çıkması ve pazara sunulması
 • Temel iş süreçlerinin belirlenmesi ve gerekli altyapının kurulması
 • İlk müşteri portföyünün oluşturulması 
 • Finansal hedeflerin belirlenmesi ve ilk yatırımların sağlanması

Uzun vadeli hedeflerimiz ise dijitalleşme stratejileri belirlemek, yeni teknolojileri şirketin iş modeline entegre etmek, büyük veriyi yönetmek gibi konuların yanında;

 • Ürün veya hizmet portföyünün genişletilmesi
 • İnovasyon için stratejik ortaklıklar kurmak
 • Büyüme stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Şirketin büyümesini hızlandırmak için yeni pazarlara açılmak
 • Veri yönetimi ve analitiği konusunda lider bir şirket haline gelmek
 • Yeni teknolojileri araştırmak ve bunları iş modeline entegre etmek
 • Marka değerinin oluşturulması ve pazar payının artırılması

olarak sayabiliriz.

Dijital dönüşüm sürecinde karşılaştığınız en büyük zorluklar neler? Bu zorlukları aşmak için neler yapıyorsunuz?

Şirketlerde dijital dönüşüm sürecinde en fazla karşılaşılan zorluk, kültürel değişimi yönetmek oluyor. Burada alışkanlıklar çok fazla devreye giriyor aynı zamanda yanlış bir algı da var. Dijitalleşme, sadece teknoloji ve otomasyonla ilişkilendirilmemelidir. Dijitalleşme, iş süreçlerinin ve faaliyetlerin dijital teknolojilerle desteklenerek daha verimli, etkili ve yenilikçi hale getirilmesi, sadece teknolojik araçların kullanımı değil, aynı zamanda organizasyonel kültürün, liderlik yaklaşımının ve iş süreçlerinin değişimiyle ilgili bir dönüşüm sürecidir. Bu nedenle, dijitalleşme sadece teknolojik araçlarla sınırlı olmayıp, daha geniş bir dönüşüm sürecini ifade etmektedir. Abdi İbrahim’de de bu anlayışla ilerliyoruz.

Tabii ki bu süreç uzun ve zorlu bir yol. Bu zorluğun üstesinden gelmek için farkındalık ve iletişim önemli. Biz de çalışanlarımıza, dijital dönüşümün gerekliliği ve faydaları konusunda farkındalık oluşturmak için düzenli iletişim ve eğitimler sağlıyor, buna yönelik projeler geliştiriyoruz. Bununla birlikte çalışanlarımızın, iş uygulamaları için kullandığı programlar ile iş zekâsı ve veri analitiği uygulamalarını tüm iş süreçlerinde yardıma ihtiyaçları olmadan gerçekleştirebilmesi ve bunları içselleştirebilmesi için de çalışıyoruz. Aynı zamanda iş süreçlerinin yeniden tasarımında çalışanların katılımını ve geri bildirimlerini değerlendirilmek amacıyla bir talep toplama sürecimiz de var. Tüm yıl içinde 7/24 talep, istek ve önerilerini buradan paylaşabiliyorlar. Gelen tüm fikirler algoritma ile puanlanıyor. Ve sonrasında bu fikirler bir dijital komiteye geliyor. Dijital komite tüm bu süreçleri fikir sahipleri ile değerlendiriyor ve yol haritası çalışanlar ile birlikte oluşturulmuş oluyor.

Sınır bilişim ilaç sektöründe nasıl bir potansiyele sahip? Şirketinizde sınır bilişimi kullanmayı düşündüğünüz alanlar var mı?

İlaç şirketleri için sınır bilişim, bir dizi potansiyele sahip. Öncelikle, üretim süreçlerinde sınır bilişim kullanımı, veri analizi ve işleme süreçlerinin cihazlara yakın bir konumda gerçekleştirilmesini sağlayacak. Üretim verimliliğini artıracak, süreçlerin izlenmesini ve iyileştirilmesini kolaylaştıracak avantajlar sunacak. Aynı zamanda, üretim ekipmanlarının ve sensörlerin verilerini gerçek zamanlı olarak takip ederek hata tespiti ve bakım ihtiyaçlarını önceden belirleyerek, çalışma sürekliliğini ve kaliteyi yükseltecek. Diğer kullanım alanı ise tedarik zinciri yönetimi. Sınır bilişim, lojistik ve envanter yönetimi gibi tedarik zinciri süreçlerinin daha verimli bir şekilde izlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olacak. Gerçek zamanlı veri analizi sayesinde stok düzeyleri, talep tahminleri ve lojistik akışları daha iyi yönetilecek, böylece tedarik zinciri maliyetleri düşürülecek ve müşteri memnuniyeti daha fazla artacak.

Şirketimizde, sınır bilişimi kullanmayı düşündüğümüz alanlar arasında üretim optimizasyonu, verimlilik artırma, kalite kontrolü ve tedarik zinciri yönetimi yer alıyor. Biz de sınır bilişim teknolojilerini kullanarak bu alanlarda daha hızlı kararlar almayı, iş süreçlerini optimize etmeyi ve operasyonel mükemmelliği sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda sensörler ve akıllı cihazlar aracılığıyla üretim hatlarından anlık verilerin toplanması, hataların önceden tespit edilmesi ve düzeltici önlemlerin hızlı bir şekilde alınması sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Gerçek zamanlı veri analizi sayesinde üretim süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyoruz. Yapılan bu çalışmalar ile hem üretim süreçlerindeki verimliliğimizi artırıyor hem de ürün kalitesini ve güvenilirliğini sağlama konusunda önemli adımlar atıyoruz. Bu da rekabetçi bir ortamda verimlilik ve esneklik kazanmamıza yardımcı olarak müşterilerimize daha iyi hizmet sunmamızı sağlıyor.

IoT, ilaç sektöründe ve Abdi İbrahim’de nasıl kullanılıyor?

IoT, ilaç sektöründe özellikle üretim yapan firmalarda çok önemli bir uygulama alanına sahiptir. Mesela, tedarik zinciri yönetiminde IoT, ilaçların sevkiyat ve depolama koşullarının izlenmesine yardımcı olur. İlaçların taşındığı konteynerlerde ve depolama ortamlarında sensörler kullanarak, sıcaklık, nem, ışık gibi faktörleri sürekli olarak izleyebiliriz. Böylece, ilaçların uygun koşullarda saklandığından emin olur ve kalite standartlarını koruyabiliriz. Ayrıca, akıllı etiketleme ve takip sistemleri sayesinde, ilaçların tedarik zincirindeki konumlarını gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve envanter yönetimini optimize edebiliriz.

Bunların dışında üretim süreçlerinde IoT, makine performansının izlenmesi ve verimliliğin artırılması için kullanılır. Üretim hatlarına yerleştirilen sensörler ve bağlantılı cihazlar sayesinde, makine verileri toplanır ve analiz edilir. Böylece, üretim süreçlerinin optimize edilmesi, hataların hızla tespit edilmesi ve bakım planlamasının iyileştirilmesi sağlanır. IoT ayrıca, enerji verimliliğini artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve atık miktarını azaltmak gibi sürdürülebilirlik hedeflerimize de katkıda bulunur.

Şirketimizde IoT, verimlilik ve kaliteyi artırmak için yaygın olarak kullandığımız bir teknolojidir. Sensörler, bağlantılı cihazlar ve IoT platformlarıyla entegre çalışarak veri toplar, analiz eder ve böylece biz de iş süreçlerimizi optimize ederiz. Bu sayede, üretim verimliliğini artırır, kaliteyi iyileştirir ve müşterilere daha güvenilir ve etkili ilaçlar sunarız. Ek olarak, IoT’nin getirdiği veri analitiği sayesinde karar verme süreçlerimizde daha bilinçli ve hızlı adımlar atarız.

Yeni teknolojileri uygularken, işletmenizdeki verilerin ve iş süreçlerinin bütünlüğünü nasıl koruyorsunuz?

Yeni teknolojileri uygularken, işletmemizdeki verilerin ve iş süreçlerinin bütünlüğünü korumak için bir dizi önlem alıyoruz. İşletme verilerimizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güçlü bir veri koruma ve erişim kontrolü politikası uyguluyoruz. Bu politika, verilerin yetkisiz erişime karşı korunmasını, veri bütünlüğünün sağlanmasını ve veri kaybı riskinin azaltılmasını hedefliyor.

Veri güvenliğini sağlamak için şifreleme teknolojilerini kullanıyoruz. Özellikle ilaç üretimindeki hassas ve önemli bilgileri korumak için güçlü şifreleme algoritmaları ve veri depolama yöntemleri kullanıyoruz. Ayrıca, güvenlik duvarları, saldırı tespit ve önleme sistemleri gibi güvenlik yazılımlarını ve donanımlarını kullanarak ağ güvenliğini güçlendiriyoruz.

İş süreçlerinin bütünlüğünü korumak için sürekli yedekleme ve felaket kurtarma planları oluşturuyoruz. Veri kaybı durumunda hızlı bir şekilde iş sürekliliğini sağlamak için yedekleme sistemleri ve veri kurtarma prosedürleri kullanıyoruz. İş süreçlerinde otomasyon ve izleme sistemleriyle verilerin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamak için önlemler alıyoruz.

Bunların yanı sıra, veri güvenliği ve iş süreçlerinin bütünlüğünü korumak için çalışanlarımıza düzenli eğitimler veriyoruz. Bilinçli bir şekilde veri güvenliği politikalarına uymalarını ve potansiyel tehditlere karşı dikkatli olmalarını sağlıyoruz. Böylece, güvenli ve sağlıklı bir dijital dönüşüm süreci geçirebiliyoruz.

Şirketinizin siber güvenlik politikaları neler? Bu politikaları uygulamak için hangi araçları kullanıyorsunuz? Ek olarak, veri gizliliği ve uyumluluğu nasıl sağlıyorsunuz?

Şirketimizin siber güvenlik politikaları, veri ve sistem güvenliğini sağlamak için kapsamlı bir yaklaşım benimsiyor. Bu politikalar, güçlü teknolojik önlemleri içeriyor. Verilerimizin güvenliğini sağlamak için güçlü şifreleme yöntemleri, erişim kontrolü, güvenlik duvarları ve saldırı tespit sistemleri gibi çeşitli teknolojileri kullanıyoruz. Ayrıca, ağ güvenliğini sağlamak için güncel güvenlik güncellemelerini düzenli olarak uyguluyoruz ve zararlı yazılımların tespiti ve engellenmesi için antivirüs ve anti-malware çözümleri de bir diğer çözümlerimizden birkaç tanesi…

Bununla birlikte, siber güvenlik politikalarımız elbette sadece teknolojik önlemlerle sınırlı değil. En önemli açıkların sistem içinden verildiği bilinci ile çalışanlarımızın da siber güvenlik konusunda bilinçli olmalarını sağlamak için farkındalık programları ve eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimler ile güvenli şifre kullanımı, sosyal mühendislik saldırılarına karşı dikkatli olma, phishing gibi tehditlerin tanınması ve güvenli çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesi konularında çalışanlarımızı bilgilendirmiş oluyoruz. Veri gizliliği ve uyumluluğu sağlamak için de katı veri erişim politikaları ve yetkilendirme süreçleri uyguluyoruz. Böylece, hassas verilerin yetkisiz erişime karşı korunmasını ve uyum sağlanması gereken mevzuatlara uygunluğun sağlanmasını temin ediyoruz.

Blockchain teknolojisinin ilaç sektöründe potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi alanlarda blockchain’i uygulamayı planlıyorsunuz?

Blockchain teknolojisinin ilaç sektöründe büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bu teknoloji, güvenli ve şeffaf bir veri paylaşım ve takip mekanizmasına olanak vererek, tedarik zinciri yönetimi, sahtecilik önleme ve ilaç kayıtlarının takibi gibi birçok alanda fayda sunuyor.

Biz de şirketimizde blockchain teknolojisini değerlendiriyoruz. Özellikle tedarik zinciri yönetimi, sahtecilik önleme ve ilaç kayıtlarının takibi gibi alanlarda bu teknolojiyi uygulamayı planlıyoruz. Blockchain tabanlı bir platform üzerinde çalışarak, ilaçların üretiminden dağıtımına kadar olan sürecin şeffaf bir şekilde izlenebilmesini ve güvenli bir şekilde kaydedilebilmesini hedefliyoruz. Böylece, müşterilere daha güvenilir ve kaliteli ürünler sunabilir ve sektördeki güveni artırabiliriz.

Veri yönetimi ve depolama yaklaşımınızdan ve kullandığınız araçlardan bahseder misiniz?

Büyük miktarda veri ürettiğimiz ve yönettiğimiz için veri depolama, güvenliği ve erişilebilirliği öncelikli konularımız olarak ele alıyoruz. Veri yönetiminde, entegre ve merkezi bir veri tabanı sistemini kullanıyoruz. Bu sistem, tüm verilerin bir araya getirilmesini ve düzenlenmesini sağlıyor. Böylece, ilgili departmanlar arasında veri paylaşımı kolaylaşıp iş birliği artıyor. Bununla birlikte veri girişi ve güncellemeleri için etkili bir kaynak planlama sistemi (ERP) kullanarak veri doğruluğunu ve bütünlüğüne ulaşıyoruz.

Veri depolama konusunda hem yerel sunucuları hem de bulut tabanlı hizmetleri kullanıyoruz. Önemli verilerimizi güvenli ve yedekli sunucularda depolayarak veri kaybı riskini azaltıyoruz. Ayrıca, bulut tabanlı hizmetleri kullanarak veriye her yerden erişimi kolaylaştırıyoruz. Ayrıca veri güvenliğini sağlamak için şifreleme ve erişim kontrolleri gibi önlemler alıyoruz.

Veri analizi ve raporlama için de özel araçlar kullanıyoruz. Verilerimizi anlamlı bilgilere dönüştürmek ve karar verme süreçlerinde kullanmak için iş zekâsı (BI) ve veri analizi araçlarını kullanıyoruz. Bu araçlar, verilerimizin derinlemesine analizini yapmamıza, trendleri ve öngörüleri belirlememize yardımcı oluyor.

Yönetimi ve depolama süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor ve güncelliyoruz. Veri güvenliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği sağlamak için en son teknolojileri takip ediyor ve güncellemeleri düzenli olarak uyguluyoruz. Ayrıca, veri yönetimi politikalarımızı ve prosedürlerimizi düzenli olarak yenileyerek, değişen gereksinimlere uyum sağlıyoruz.

Gelecekteki dijital dönüşüm planlarınıza ulaşmak için hangi teknolojileri kullanacaksınız?

Şirketimizin gelecekteki dijital dönüşüm planlarını gerçekleştirmek için yeni teknolojileri kullanmaya devam edeceğiz. Bu teknolojileri seçerken, verimliliği artırmak, inovasyonu teşvik etmek ve müşteri deneyimini geliştirmek gibi öncelikli konularımızı göz önünde bulunduracağız.

Birincil odak noktamız, yapay zekâ (AI) ve makine öğrenimi (ML) gibi teknolojilerin kullanımı olacak. Bu teknolojileri, üretim süreçlerimizin optimize edilmesi, verimlilik artışı, kalite kontrolü ve stok yönetimi gibi alanlarda kullanmayı hedefliyoruz. AI ve ML, büyük veri analizi ve tahmin modelleri oluşturarak, karar verme süreçlerimizi destekleyecek ve operasyonel süreçlerimizi iyileştirecektir.

Diğer bir önemli teknoloji alanı ise nesnelerin interneti (IoT) olacak. IoT cihazları, üretim hatlarımızda sensörler ve bağlantılı cihazlar aracılığıyla veri toplamamıza ve analiz etmemize olanak tanır. Bu sayede bizlerde, makine performansını izleyebilir, verimlilik açısından kritik alanları tespit edebilir ve bakım süreçlerini optimize edebiliriz. Ayrıca, bulut bilişim teknolojilerini de kullanarak esnek ve ölçeklenebilir bir altyapı oluşturmayı planlıyoruz. Bu, veri depolama ve işleme kapasitemizi artırmamıza ve hızlı bir şekilde yeni projelere ve hizmetlere geçiş yapmamıza yardımcı olacak. Bulut tabanlı hizmetler ayrıca mobil erişimi kolaylaştırarak, saha çalışanlarımızın verilere hızlı erişebilmesine olanak sağlayacaktır.

Gelecekteki dijital dönüşüm planlarımızda bu teknolojileri kullanarak daha akıllı, verimli ve yenilikçi bir işletme olma hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Sürekli olarak yenilikleri takip ederek, teknolojik gelişmeleri değerlendirip uygulayarak rekabetçi avantajımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Kendi dilinden Koray Kurt…

Motivasyonunuzu neler artırır?

Ailem benim en büyük bir motivasyon kaynağımdır. İş hayatında başarılı olmak ve ilerlemek, aileme daha iyi bir gelecek sağlama amacımı perçinlediği için beni motive eder. Aynı zamanda, kişisel hedeflerim ve tutkularım da beni motive eden bir diğer unsurlardır. Kendime yeni hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak, motive olmamı ve ilerlememi sağlayan bir güç oluşturur. Kendi kişisel gelişimime katkıda bulunmak ve daha iyi bir ben olmak için çalışmak, beni her zaman teşvik eder.

Severek kullandığınız kişisel teknolojik cihazlarınız neler?

Özel hayatımda severek kullandığım kişisel teknolojik cihazlar arasında ilk aklıma gelenler; fotoğraf makinesi, el kamerası, akıllı saat ve akıllı telefon. Hepsinin hayatımda çok farklı alanları var. Örneğin, akıllı saati sağlık ve fitness takibi için kullanmaktayım. Adımlarımı takip etmek, kalp atış hızımı ölçmek, egzersizlerimi kaydetmek ve uyku düzenimi izlemek gibi sağlık ve sporla ilgili bilgileri elde etmek için akıllı saatimden yararlanıyorum. Aynı zamanda, akıllı saatin anlık bildirimler alabilmesi de zamanla yarıştığım noktada benim için oldukça kullanışlı oluyor.

El kamerasını ise daha spontane anları yakalamak için kullanıyorum. Akıllı telefonumu hem iş süreçlerimde hem de iletişim, sosyal medya, müzik dinleme, e-kitap okuma gibi birçok farklı işlev için kullanıyorum. Fotoğraf makinesi, yüksek kaliteli ve net fotoğraflar çekebilmem için benim için vazgeçilmez bir araç. Çocuklarımın gülümsemelerini, ilk adımlarını ve özel etkinliklerini fotoğraflayarak bu anları ölümsüzleştiriyorum. Fotoğraf makinesi, detayları yakalayabilme yeteneği ve farklı lens seçenekleri ile fotoğrafları daha etkileyici hale getirme imkânı sunuyor. Anı zamanda buradan çıkan görüntüleri editlemeye ve onlardan kısa filmler oluşturmaya da bayılıyorum.

Yapmayı bilmediğiniz bir şeyi öğrenecek olsanız bu ne olurdu?

Denizcilik dünyasında amatör kaptanlık becerileri geliştirmek. Küçük gemi kullanmayı, navigasyonu, deniz haritalarını okumayı ve gemi yönetimiyle ilgili temel yetkinlikleri öğrenmeyi istiyorum. Denizlerde seyahat etmek, denizcilerin dünyasını keşfetmek ve bu yolculukları kendi ellerimle yönlendirebilmek, benim büyük bir hayalim. Kendi rotamı belirlemek, keşifler yapmak ve denizde özgürce seyahat etmek benim için muhteşem bir deneyim olurdu. Tüm bunlar dışında bu hobinin bana liderlik, takım çalışması gibi alanlarda da farklı perspektifler sunacağına inanıyorum. 

Eğlence/bilgi odaklı içeriklerden hangilerini tavsiye edersiniz?

Aslında içinde gizem, macera barındıran içerikleri ve bunun bilimsellikle donatılmış halini çok seviyorum. Özellikle böyle kitap ve filmler çok ilgimi çekiyor. Eğer siz de matematiği seven ve bilimsel içeriklere ilgi duyan birisiyseniz eğlence ve bilgi odaklı aşağıdaki film ve kitapları sevebilirsiniz: 

“The Imitation Game” (2014): Bu film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alan Turing’in Nazi Almanyası’nın şifrelerini çözmek için geliştirdiği Enigma makinesi üzerindeki çalışmalarını anlatıyor. Matematik ve kriptografiye ilgi duyanlar için sürükleyici bir yapım.

“A Beautiful Mind” (2001): Bu film, Nobel ödüllü matematikçi John Nash’in hayatını anlatıyor. Nash’in matematiksel dehasını ve yaşadığı zorlukları ele alırken, zihinsel sağlık ve matematik arasındaki ilişkiyi de inceliyor.

“Fermat’ın Son Teoremi” (Simon Singh): Bu kitap, Andrew Wiles’ın 350 yıllık bir matematik problemi olan Fermat’ın Son Teoremi’ni çözmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Matematik tarihine ve problem çözme sürecine ilginiz varsa, bu kitap sizi içine çekecektir. Keyifli seyirler ve okumalar!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu