Türk firmalarında dijital dönüşüm ne düzeyde?

Uzman arama ve bulma platformu Expertera, Türk firmalarının dijital dünyaya ne düzeyde uyum sağladığını belirlemek amacıyla uzmanlık platformundaki teknoloji uzmanlarıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Ankette firmaların dijital olgunluk düzeyi 7 üzerinden 4.3 not alırken, geleneksel iş yapış modellerinin terk edilmesi, yenilikçi iş kültürünün yerleştirilmesi ve dijital dönüşüme uygun bütçe ayrılmasına vurgu yapıldı.

Dijitalleşme konusunda uzmanlığa sahip yaklaşık 100 Expertera teknoloji uzmanıyla anket çalışması gerçekleştiren Expertera, Türk firmalarının dijital dönüşümü hangi düzeyde yaşadığını belirledi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji uzmanlarının tümü aktif iş hayatında yer alarak, bir bölümü ise esnek zamanlı çalışarak içinde bulundukları sektörlerde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

Dijital dönüşüm başladı, olgunluk orta seviyede
Teknoloji uzmanlarına göre Türk firmalarının dijital olgunluğu, ortalamanın biraz üstünde olmak kaydıyla orta düzeyde seyrediyor. Genel dijital olgunluk düzeyine 7 üzerinden 4.3 ortalama not veren uzmanlar, firmaların katetmesi gereken önemli bir mesafe olduğunu ortaya koyuyor. Verilen not düzeyinin en önemli göstergesi ise firmalarda dijital dönüşümün başlamış olması.

Dijital dönüşüme başlamış ve başarılı bir yol takip eden şirketlere yakından bakıldığında, bu firmaları başarıya taşıyan faktörlerin öncelikle doğru stratejinin belirlenmesi ve uygulaması, kurum içi yenilikçi bir kültür yaratılması ve yeterli bütçe ayrılması göze çarpıyor. Anket çalışmasına katılan uzmanların %62‘si yeni teknolojilerin veya insan kaynakları yönetiminden ziyade insan ve teknolojinin iletişimi ve entegrasyonunun dijital dönüşümdeki en kritik konu olduğunu düşünüyor ve kurumların bu konuda hala gelişime çok açık olduğunu gözlemliyor. Expertera uzmanlarının %80’i en geç 10 yıl içinde nesnelerin interneti (IoT), sanal gerçeklik gibi üst düzey teknolojilerin şirket kültürüne entegre olacağı görüşünü ileri sürüyor.

En büyük engel geleneksel iş süreçleri ve yavaşlık
Teknoloji uzmanlarına göre dijital dönüşüme geçişi engelleyen faktörlerin başında eski iş süreçlerinden vazgeçememek geliyor. Özellikle büyük kurumsal firmaların önünde duran bir diğer engel ise satın alma ve işe alım, sistem kurma gibi süreçlerin yavaş işliyor olmasından kaynaklanıyor. Benzer şekilde eski donanımları ve iş yapma yöntemlerini terk edememek de başarıyı engelleyen faktörler arasında yer alıyor.

Öncü rol insan kaynakları ve stratejide
Anket çalışmasından çıkan bir diğer önemli bulgu, başarılı dijital dönüşümün sırrının insan kaynakları ve strateji departmanlarıyla doğrudan ilişkili olması. Expertera uzmanlarından Serdar Urçar, dijital dönüşümün tüm şirketler için hayati önem taşıdığını vurgulayara şunları belirtiyor: “Özellikle geleneksel endüstrilerde belli bir ölçek ve yaştaki şirketlerin ayakta kalabilmesi için dijital dönüşüm çok kritik. Bunun için öncelikle çok net bir liderlik iradesine ihtiyaç var. Bu liderliği doğru bir dijital stratejiye sahip olmak ve bu stratejiyi hayata geçirebilmek için doğru yönetim yapısını kurgulayabilme becerisi takip ediyor. Kısaca bu dönüşümde insan ve strateji aslında dijital araç ve gereçlerden daha önemli. Doğru insanları akıllı bir stratejiyle birleştirdiğinizde hangi dijital araç gereçleri kullandığınız ikincil öneme sahip olabiliyor.”

En büyük eksik insan faktörü
Ankete katılan teknoloji uzmanlarının büyük çoğunluğu dijital dönüşümde firmaların en büyük eksiğinin insan faktörü olduğunu belirtiyor. Uzun yıllar teknoloji sektöründe yönetici olarak çalışan Expertera uzmanı Tunç Özgül, bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor: “Dijital dönüşümde firmaların dört temel eksiği söz konusu. Bunlar dijital dönüşümün yönetim kurulu ve CEO seviyesinde öncelikli ve uzun soluklu bir konu olarak ele alınmaması; uçtan uca tüm iş süreçlerini kapsaması gerekirken, sadece üretilen ürün veya dijital pazarlama olarak dar bir bakış açısından bakılması; insan faktörünün çoğu zaman gözardı edilmesi; dönüşümü yönetmek için C seviyesinde (CDO) ve iş kolları tecrübesi olan bir yöneticinin atanmamasıdır.“

Her çalışan değişimin bir parçası
Gerçekleştirdikleri “Dijital Dönüşüm Araştırması“nı değerlendiren Expertera Ortağı ve Satış, İş Geliştirme ve Pazarlama Sorumlusu Hayal Koç, “Anket çalışmasından çıkan en önemli sonuç her sektör ve meslekteki çalışanın dijital değişimin bir parçası olduğu ve buna hazırlıklı olması gerektiği yönünde. Bu hazırlık bireysel olarak yeni teknoloji ve iş yapış modelleri hakkında bilinçlenmeyi ve esnek, yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısı geliştirebilmeyi gerektiriyor. Kurumsal tarafta ise verimli ekip çalışmaları hayata geçirmek ve hedeflere daha hızla ulaşmak için çevik bir insan kaynakları stratejisi uygulamak ve yetkin uzmanlar yetiştirmek tek doğru formül olarak ortaya çıkıyor“ dedi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu