CIO’lar ya kendilerini geliştirecek ya da geri kalacak

CIO’lar ve onların altındaki IT fonksiyonları değişim için hazır olmalı, aksi halde geride kalacaklar.

Uzun yıllar işletmeler teknoloji altyapısını kontrol etmek ve iş birimleriyle çalışanlara servisler sunmak için merkezileşmiş bir IT fonksiyonu arayışındaydı. Şimdi yeni teknolojiler (bulut bilgiişlem, işletmelerdeki tüketici odaklı mobil cihazlar ve büyük veri) bu yapıyı aşındırıyor. CIO’lar ve onların altındaki IT fonksiyonları bu değişim için hazır olmalı, aksi halde geride kalacaklar.

Dell Services’ın sponsorluğunu yaptığı, Economist Intelligence Unit tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre üst yöneticiler (C-suite) IT fonksiyonunun önemli bir dönüşüme hazır olduğuna inanıyor: Ankete katılan 536 üst yöneticinin yüzde 57’si önümüzdeki üç yıl içinde IT fonksiyonlarının önemli oranda değişmesini bekliyor ve yüzde 12’si de “topyekun bir revizyon” tahmininde bulunuyor. Katılımcıların yüzde 43’lük bir kısmı ise firmalarının giderek artan bir biçimde IT’yi ihtiyaç duyulduğunda satın alınan bir ticari servis olarak kullanacağını ifade ediyor.

Economist Intelligence Unit, bu yöneticilerin ufukta gördüğü değişimlerin sadece IT fonksiyonunu değil aynı zamanda tüm işletmeyi dönüştüreceğini açıklıyor. Bu, yenilikçi ürün ve servisler yaratmaları için firmalara yeni imkanlar doğuracak, müşterilerle yeni yollardan bağlantı kurmalarını sağlayacak ve geleneksel iş süreçleri üzerinde yeniden düşünmeye yöneltecek. Bu değişimler CIO’larla onların ekipleri için hem bir takım tehlikeleri hem de fırsatları ortaya koyuyor.

Ben ilerlerken, CIO “kariyerin bittiği” noktaydı, diyor 2002 – 2007 arasında Amerikan İçişleri Bakanlığı CIO’su olarak hizmet veren Hord Tipton. Kendisi halihazırda güvenlik eğitimi ve sertifikasyon makamının (ISC) kıdemli direktörü. “Şimdi IT işletmenin kritik bir bileşeni. Hiç kimse IT olmadan iş yapmıyor.”

CIO’lar işletme dilini konuşmak zorunda

Ancak IT her ne kadar işletmelerin merkezinde olsa da, CIO ve onun ekibi teknoloji yatırımlarının işletme tarafındaki değerini açıklayan bir dilde üst yönetimin çekirdek gereksinimlerini çözecek bir yol bulamadıkları takdirde geri planda kalabilirler. Raporun sonuçlarına göre CIO’lar ve üst yöneticiler uyum sorunu üzerinde aynı görüşte değil: CIO’ların üçte ikisi fonksiyonlarının işletme ile gayet uyumlu olduğunu düşünürken üst yöneticilerin yarısından az bir kısmı CIO’larla aynı görüşü paylaşıyor. Üst yöneticilerin sadece yüzde 46’lık bir bölümü CIO’larının işletmeyi anladığını ve yüzde 44’ü ise CIO’larının IT’nin yeni kullanım yollarında var olan teknik riskleri anladığını söylüyor.

“İdeal olarak işletme direktörleri IT’nin yeni kullanım alanlarında var olan teknik ve işletme riskleri üzerinde CIO’larının açıklamalarına güvenebilmeliler,” diyor rapor. “Fakat üst yöneticilerin yarısından az bir kısmı CIO’larının bu riskleri iyi derecede bildiğini ifade ediyor; dörtte birlik bir bölümü ise zayıf olduklarını belirtiyor. Ayrıca IT yatırımlarının hangi noktalarda ve nasıl en iyi değerleri getireceği hakkında CIO’larla üst yöneticiler arasında boşluklar söz konusu.”

Ve CIO’lar bazı durumlarda kendilerini marjinalleşmiş buluyor. Anket bulguları firmaların IT stratejisini belirlerken CIO’ların sadece altıda birine “danışıldığını” veya hiçbir şekilde bu sürece dahil edilmediklerini gösteriyor. Bu da uzmanlık olmaksızın strateji belirlenmesi anlamına geliyor. Stratejik kararlar verilirken dahi, sıklıkla gelir üretiminden ziyade “arka ofis” verimliliğine odaklandıklarını ortaya koyuyor. Katılımcıların yalnızca üçte birlik bir bölümü CIO’ların potansiyel müşterilerin tespit edilmesinde, ürün ve servis geliştirmede yeni yolların bulunmasında anahtar veya lider bir rol oynadıklarını açıkladı.

CIO’nun IT stratejisinde aktif olduğu firmalar daha başarılı

Ancak sonraki istatistik gösteriyor ki, trendi tersine değiştirmeye kararlı CIO’lar için bir umut ışığı mevcut. CIO’ları işletme stratejisine dahil eden firmaların üstün bir finansal performans elde etmeleri diğerlerine göre daha muhtemel. Katılımcıların yüzde 37’si CIO’larının iş stratejisini oluşturmaya aktif olarak dahil olduğunu, onların yüzde 47’si ise firmalarının finansal olarak rakiplerini geride bıraktığını açıklıyor. Diğer taraftan CIO’nun iş stratejisinde herhangi bir rolü olmadığını söyleyen yüzde 20’lik kesimin sadece yüzde 28’i endüstrideki rakiplerinden daha iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

İşletmenin dilini konuşan, ileri görüşlü CIO’lar için önemli bir fırsat var. Katılımcıların yarısından biraz daha azı, IT’yi kullanmalarının firmaları için rekabet avantajı sağladığını söylüyor. Her ne kadar çok sayıda firma IT’yi maliyet düşürme (yüzde 38) veya iş verimliliğini arttırma (yüzde 42) için kullanmaya odaklansa da, işletmeler yeni değerler katmak için IT’nin kullanımına odaklanıyor, IT fonksiyonlarını diğer alanlarda da gelir artışını çoğaltma yollarının bulunmasında kullanıyor.

Maliyetleri düşürme ile gelirleri artırma arasında kalmayın

“Anlaşılır şekilde yeni gelirlere odaklanan firmalar yeni ürünler yaratmak ve yeni müşteriler bulmak üzere IT’nin kullanımında rakiplerinden daha efektif olma eğiliminde,” diyor rapor. “Onlar aynı zamanda sıra IT altyapısının güvenliliğini artırma ve IT’yi işletmenin kalanıyla uyumlu hale getirmeye geldiğinde daha üstünler. Çok daha dikkat çeken şey ise katılımcılardan gelir odaklı olan firmaların, temelde maliyet düşürmeye öncelik verenlere nazaran organizasyonlarının maliyetleri düşürme yeteneğinde çok daha olumlu bir görünüme sahip olmaları.”

Örneğin Lowes’un eski CIO’su ve şimdilerde MicroStrategy’de Cloud Intelligence’ın kıdemli başkan yardımcısı olan Steve Stone, bir CIO’nun Lowes gibi büyük perakendecilerin yüzleştiği teknolojik güçlükleri üstlenebileceğini ve bunları fırsata dönüştürebileceğini belirtiyor. 2002 yılında CIO olarak kontrolü aldığında, hüküm süren strateji her mağazada bir altyapı oluşturmaktı; her ne olursa olsun, hatta iletişim kopsa dahi çalışmanın sürdürülmesine imkan tanıyan bir altyapı. Ancak bu teknoloji bir takım ciddi güçlükleri doğurdu. Bilhassa her bir lokasyondaki yedek altyapının ciddi orandaki değişim maliyetlerinde. Stone merkezi bir veri merkezi üzerinde konsolidasyon yapabildi. Bir yandan da işletmenin verilere daha yerinde erişebilmesini sağladı. Bunun sonucu olarak işletmenin bu verileri yeni servislerin sunulması için kullanmaya başlamasına imkan tanıdı; bir yandan ürünleri müşterilere daha hızlı sağlarken aynı anda dağıtım maliyetlerini azaltmak için tedarik zincirini optimize etme gibi.

“Perakendeciler için gerçekten geniş alan ağını kullanmanız ve çok sık bir biçimde değiştirmek zorunda kalmadan mağazadaki teknolojiye dayanmanız gerekiyor,” şeklinde konuşuyor.

İşletmeyle uyum taktikleri

Rapor CIO’ların işletme bağlamında kendilerini daha iyi bir konum almaları için şu üç taktiği veriyor:

Bütçelemeyi işletme içerisinde daha derinlemesine yerleştirin ki IT servisi için ödeme yapan insanlar ondan faydalansınlar. Bu maliyetlerin asgariye indirilmesine ve IT’nin işletmeyle daha uyumlu olmasına yardımcı olabilir çünkü işletme yöneticileri ihtiyaçları olmayan servisler için ödeme yapmaya gönülsüzdür. Bu aynı zamanda IT’nin işletme yöneticilerinin gerçekten istedikleri yeni servisleri sağlamasını daha muhtemel yapar.

IT çalışanlarının sadece diğerlerinin çabalarını kolaylaştırmada değil aynı zamanda işletmeyi büyütmede aktif bir rol oynamaları için kültürel beklentiyi cesaretlendirin.

Daha sonra sonuç getirecek bilgi veya yetenekleri inşa etmenize yardımcı olacak biçimde IT’yle deney yapın; yapılan deneyler kısa vadeli teknoloji maliyetlerini arttırsa da. Yeteneği geliştirme şansı kârı yükseltebilecek bir değere sahiptir. Rapor aynı zamanda işletmelerin de dikkate alması gereken öneriler sunuyor:

Geniş bir biçimde düşünün. Teknoloji yenilikleri kurumsal IT fonksiyonlarından daha fazlasını dönüştürebilir, işletmenin temel işleme yolunu değiştirebilir. İnovasyonun etkisini sadece IT fonksiyonunun geleceği için değil işletmenin yönü için dikkate alın.

CIO’nuza yetki verin. Emtia olarak IT altyapısı IT fonksiyonunuzun ölçek ve kapsamını azaltmanıza imkan tanıyabilir ancak CIO’nun rolünü kısıtlamak yerine CIO’nun ışıkları açık tutma odağından değer katma üzerine odaklanmasına imkan tanımalıdır.

IT fonksiyonunu izole etmeyin. Bulut bilgiişlem, mobilin yaygınlaşması ve Büyük Veri analitiği tarafından işlenen değişimlere adapte olmada en mahir olduklarını kanıtlayan birçok organizasyon, bunu IT liderlerini işletme içerisine taşıyarak gerçekleştirdi; onlar burada işletme birimlerinin gereksinimlerini çok daha yakından ayarlayabiliyorlar.

Firmanın yatırımları nasıl değerlendirdiğini yeniden ele alın. IT yatırımlarının ille de maliyet düşürme ile gelirleri artırma arasındaki bir kazanım olduğunu varsaymayın. Günümüzde işletmeler her ikisini de başarabilir.

Risk halen bir risktir. Organizasyonlar halen bulut bilgiişlem, mobilin yaygınlaşması ve büyük veri analitiğiyle bağlantılı riskler konusunda endişeli ama risklerin sizi felce uğratmasına müsaade etmeyin. Tehditler tanımlanabilir, değerlendirilebilir, yönetilebilir ve diğer herhangi bir iş riski gibi savuşturulabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu