Site icon CIO Update

BYOD dünyasında IT gereksiz mi?

BYOD dönemindeki IT departmanlarının ölüm haberi başta abartılı olacaktır. Eğer IT bu yeni durumu kabullenmezse o zaman ölüm ilanı yazmak uygun olabilir.

En son yıkıcı bir BYOD (Bring Your Own Device-Kendi cihazını getir) olayı gerçekleştiğinde, PC’lerin pazara geldiği zamanlarda, IBM’de çalışıyordum. Sadece IT’nin gereksizliği sonucuna varmadık aynı zamanda IT’yi dahili grubumuzun kendi ekipman ve kaynaklarıyla değiştirme zamanının geldiği neticesine vardık. Geçtiğimiz yıl boyunca katıldığım IT etkinlikleri giderek artan bir biçimde kullanıcıların IT departmanlarını devre dışı bırakarak doğrudan Google ve Amazon tarafından sağlananlar gibi online servislere yöneldiği trendini ortaya koydu. Hatta BMC, Cloud Boot Camp adı verilen benzersiz bir program yarattı. Söz konusu program temel olarak IT ve bölüm yöneticilerinin uzlaştırılmasına yardımcı olan bir evlilik danışmanlığı gibi hizmet veriyor. Böylelikle politikaların çiğnenmesi önlenerek IT’nin gereksiz duruma düşmemesi sağlanıyor.

Başlıktaki sorunun cevabı eğer IT içerisinden birisiyseniz basit bir “hayır” gibi gözükebilir. Diğer yandan BYOD değişimi ve teknoloji kararlarının kullanıcılarla IT dışındaki bölümlere yaklaşıyor olması yaygın eğilimi, IT servislerini gereksiz hale getiriyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde küçülmeyi önlemek için IT gruplarının uyum sağlaması gerekiyor.

BYOD’un yaygınlaşması kullanıcı memnuniyetsizliğinin bir işareti

BYOD ve tüketicileştirme trendinin merkezinde IT’nin sağladıklarıyla ilgili bir memnuniyetsizlik yatıyor. Kullanıcı ve bölüm yöneticisi IT’nin sağladığı servislerle donanımların yeterli olduğunu düşündüğünde onlar hiç şüphesiz kendi donanımlarını iş yerine getirmeye hevesli olmayacaklardır.

Bir otomobil teknisyeninin iş yerine kendi araçlarını getirmesi açıkça işletmenin çalışanlarına yeterli araçları sağlamadığını gösterir. Bu arada, çalışanlar kendi malzemesini getirdiğinde (yöneticilerin sıklıkla yaptığı gibi) bu tesisin sağladığı servislere güvensizlik anlamına gelir. Bir işletme servisi belirli bir gereksinimi karşılamadığında çalışanlar kendi ekipmanlarını rahatlıkla sağladıklarından, diğer ihtiyaçların ne zaman karşılanmadığını görmek yöneticiler için daha kolay bir hal alıyor.

Örneğin, IT tipik olarak bu günlerde bulut servislerinin karşılıklarını çoğunlukla atlıyor çünkü kaynakların ayrılması kağıt işi, onaylar ve diğer güçlükler yüzünden genellikle güç bir süreçtir. Bundan kaçınmak için kullanıcılar online servislere yöneliyor, kendi kredi kartlarını kullanıyor ve bir masraf raporu düzenliyorlar. Bir denetleme ya da inceleme bu davranışı fark edene dek IT devre dışı bırakılmış oluyor; bazı IT veya güvenlik yöneticileri de ciddi şekilde kriz geçiriyor.

Kullanıcının getirdiği cihaza basitçe izin vermenin problemi çözdüğünü düşünebilirsiniz; kuşkusuz Mac’lere IT desteği sağlamak üzere kullanıcıların oluşturduğu gruplar bu varsayımı destekleme eğiliminde.

Bunu farklı şekilde düşünün. Bu türden bir grubu devreye sokarak, IT’yi destek halkasının dışına, sadece bir gözlemci olarak çıkartırsınız. Eğer bunu Mac’lerle yapabilirseniz neden diğer her şeyle yapamayasınız? Küçük firmalarda IT departmanları yok ve gayet iyi yürütüyorlar; şimdi IT’nin gereksiz olup olmadığını tartışarak kaygan tepeden aşağı inelim.

Kullanıcılar müşteri olsalar, paralarını başka yere götürürler

 

Yıllar boyunca birlikte çalıştığım IT gruplarının çoğu gerçekte çalışan organizasyonları olduklarını kavrama konusunda sıkıntı yaşıyor gözüküyor. O anlamda, birim grupları da müşteriler. Bir müşteri üçüncü parti bir servisi kullanmaya karar verir veya herhangi bir tedarikçinin sağladığı şeyi satın alırsa, o kaybedilmiş bir müşteridir.

 

Eğer IT bir BYOD dünyasının arkasında oturur ve çalışan kaynaklı donanımın çalışması için en temel şeyi yaparsa, bu da birimlerin IT’ye ihtiyacı olup olmadığı tartışmasını hızlandırır. Sonuç olarak birim görülür işlerin çoğunu kendisi yaptığını fark eder ve IT fonksiyonlarını başka bir yerden almaya karar verir.

Böyle davranarak organizasyon muhtemelen IT departmanının yapıyor olduğu duyulmamış şeylerin tümünü keşfeder. Ardından IT çalışanları işten çıkartıldığından artık çok geçtir. Yerlerine ise bir barındırma firması, servisi veya birim bazlı fonksiyonlar geçer.

BYOD dünyasında IT’nin önemli olduğuna herkesi nasıl inandırırsınız?

Hala umut var.  Bir BYOD dünyasında dahi IT departmanı gerekli olabilir; her ne kadar öncekinden biraz farklı çalışabilse de.

IT cihaz seçimine ve destek kaynaklarının konumuna yardımcı olabilir.

IT çalışanlar için hacimli indirimler alabilir. Bu cihazların etiket fiyatını aşağı çekebilir ve firmaya hacimli satın almaların bireysel olanlara nazaran daha yararlı olduğunu gösterebilir.

IT kullanıcıları onların farkında olmayabileceği güvenlik veya servis meseleleri hakkında uyarı yapabilir. Bunun yanı sıra hem işletmeyi hem de buna bağlı olarak çalışanın işini koruyan başarılı bir BYOD politikasının yürütülmesi söz konusu.

Hepsinin ötesinde IT kullanıcılarla dirsek temasında olabilir, onların ihtiyaçlarını ortaya çıkartabilir ve aktif olarak çalışarak kendilerinin gerekli olduğunu temin ederek kullanıcılara IT’nin yaptıklarının onlar için olduğunu gösterebilir.

Çok sayıda dışkaynak kararı kötü bilgilere dayanıyor. Karar vericilerin her zaman sizi ve organizasyonunuzu değerli olarak görmesi birincil önceliktir; firma içerisinde nerede çalışıyor olursanız olun işinizi korumak istiyorsanız. BYOD dünyasında bu aynı zamanda IT departmanının hayatta kalması için de kritiktir.

Exit mobile version