2015’in 6 gözde yeni IT rolü

IT sektöründeki baş döndürücü değişim hızı yetenekli çalışanları kendine çekmek ve işe almak için düşünme biçiminizi değiştirmeye zorluyor.

IT’deki değişim hızı her daim aşikardı ama sanallaştırma, bulut, servis yönetimi ile enformasyon yönetimi ve işbirliği üzerindeki odak gibi teknolojik gelişmeler işletmeleri kesintisiz biçimde hızlı hareket etmeye zorladı. Ve teknolojiyle birlikte yetenekler de değişirken bilgi ve iş rollerinin bu ileri teknolojileri tasarlaması, inşa etmesi, uygulaması ve idare etmesi gerekli hale geldi. IT organizasyonlarının önemli bir çoğunluğu yetenekleri elde etme savaşının kıyasıya devam etmesine rağmen söz konusu savaşa hazır değil.

Devam eden yetenek krizi
Üye tabanlı danışmanlık firması Corporate Executive Board (CEB)’un raporuna göre IT organizasyonlarının neredeyse yüzde 80’i öneminin artacağını bekledikleri yetenekler için eğitim sağlamıyor ve yüzde 61’lik kısmı bir bütün olarak IT için yetenek öngörülerine sahip değil. “Bu gereksinimlerin çözümü için belirgin bir plana sahip olmayan organizasyonlar geride kalıyor” diye konuşuyor CEB genel müdürü Andrew Horne.

“IT yetenek krizi yeni değil lakin talepteki yeteneklerde önemli oranda değişim gerçekleşiyor. ‘Geleceğin kurumsal IT’si’ olarak gördüğümüz altı ana rolü belirledik ve hepsi olmasa dahi inovatif firmalar ilerlemek için bunlara gereksinim duyacak” şeklinde konuşuyor Horne.

2015 ve ötesinde işletmelerin ihtiyaç duyacağı 6 kritik rol
CEB, 2015 ve ötesinde rekabetçi kalabilmek için CIO’ların şu altı kritik IT rolünü doldurması gerekeceğini söylüyor:

İşbirliği ve Sosyal Medya Misyoneri
“İşbirliği için yeterince fırsat var, hem şirket içinde, hem müşteri hem de ortaklar tarafında” diyor Horne ama çoğu organizasyon bu konuda iyi değil. İşletmenin giderek daha fazla dijitalleşmesiyle beraber bu rol çalışanların nasıl ve neden işbirliği yaptığını anlamaktan, ayrıca bir işbirliği ve sosyal medya stratejisi geliştirmekten sorumlu olacak, şeklinde konuşuyor Horne.

“Onlar işbirliği ve sosyal birleşme için hangi araçların var olduğunu ve elbette hangisinin kendi organizasyonları için daha iyi olduğunu bilmek zorunda. Bununla birlikte takımlar asında iletişim ve işbirliğinin en iyi biçimde nasıl teşvik edileceğini anlamak bu roldeki yeteneğin bir gereksinimi olacak.”  diye ekliyor Horne.

CEB, rolün adaylarını bugünkü IT’de tipik olmayan pazarlama, iletişim ve hatta antropoloji ya da organizasyonel psikoloji gibi davranış bilimleri arka planlara sahip olacağını öngörüyor.

Teknoloji Broker’ı
“Karşılanabilir, kullanımı kolay bulut uygulamalarının her yerde bulunması bu uygulamaların işletmeleri istila etmesi sonucunu getirdi” diyor Horne. “Geçmişte tüm teknoloji satın alma kararlarından IT sorumluydu ve özel tedarikçi anlaşmalarıyla satın alma becerileri geliştirdi” şeklinde konuşuyor Horne. “Şimdi, pazarlamadan finansa hemen tüm departmanlar gruplarına faydalı olacağını düşündükleri uygulamaları satın alma yeteneğine sahip ancak bazı durumlarda bu kişiler yapabileceklerinden çok daha istekli.” diye devam ediyor.

Bir teknoloji broker’ı satın alma kararlarının sağlam ve o teknolojinin mevcut sistemlerle uyumlu olmasını temin etmek için firma çapında bölümlere satın alma ve uzlaşma desteği sağlar, diyor Horne. Bazı broker’lar satış ya da iş geliştirme arkaplanına sahip olacakken, diğerleri tedarik tarafından gelecek ya da IT sağlayıcılarının idaresi konusunda deneyimli olacağını belirten Hornes, “ancak bunların hepsinin geçmiş deneyimlerini temel alarak firma içindeki diğer kişilerin mantıklı kararlar vermesine yardım etmesi gerekecek” açıklamasını yapıyor.

Enformasyon Anlayış Sağlayıcısı
“Çoğu organizasyon enformasyon, rapor ve istatistik bolluğuna sahip ancak onlar bunları iş ve stratejik kararları idare etmek için efektif biçimde kullanmıyor. Ve enformasyon anlayış sağlayıcısı bir büyük veri rolü gibi bir şey; onlar iş liderleri ile ön cephedeki çalışanların yönetim raporlarından daha fazla anlayış türetmelerine yardımcı olmak için teknoloji uzmanları olarak değil akıl hocası gibi davranıyor. Bu insanlar veriyi anlıyor ve onun iş için en iyi biçimde nasıl kullanılabileceğini biliyor.”  diyor Horne.Adaylar pazar araştırma, finansal araştırma veya analitik ve istatistik deneyimine sahip olacak.

Kullanıcı Deneyimi Gurusu
Geleneksel kurumsal yazılımların benimsenmesinin önündeki temel engellerden bir tanesi zayıf kullanıcı deneyimidir; ERP çözümlerini ele alın örneğin. “Çok sayıda eski kurumsal teknoloji kullanıcı dostu değil ve insanlar zayıf veya kompleks tasarıma sahip bir şeyi kullanmayacaktır. Bu da verimliliği olumsuz yönde etkiler” diyor Horne.

“İşbirliği, analitikler ve mobile yönelik verimlilik araçlarına gelindiğinde çalışanlar daha kullanışlı bir alternatif bulacaktır, IT tarafından ‘onaylanmamış’ ya da sağlanmamış olsa dahi. Dolayısıyla bir kullanıcı deneyimi gurusu kullanıcı deneyimini anlamak ve geliştirmek, aynı zamanda işbirliği ile verimliliği iyileştirmek için gereklidir” şeklinde konuşuyor Horne.

Bulut Entegrasyon Uzmanı
Bulut kullanımının artmasıyla birlikte kendi uygulamalarını ve yazılım paketlerini satın alan iş liderlerinin sayısı da artıyor (bakınız teknoloji broker’ı). Maalesef bu bağımsız alıcılar sıklıkla mevcut kurumsal sistemlerindeki entegrasyon ve uyumluluk sorunlarını dikkate almıyor ve bu da ciddi iş sıkıntıları manasına gelebilir, diye konuşuyor Horne.

“Bir bulut entegrasyon uzmanı bu koordinasyon ve entegrasyon meselelerinin çözülmesinin yanı sıra satın alıcılarla kullanıcıların uyumluluk konusundaki eğitimine, tedarikçilere doğru soruların sorulmasına adanmıştır” diyor Horne. Arka uç sistemlerle birlikte yeni, bulut tabanlı teknolojileri bilmeleri gerektiğinden söz konusu role uygun adaylar buradaki altı rol içinde en geleneksel IT arkaplanını elinde bulunduranlar olacaktır.

Uçtan uca IT Servis Yöneticisi
Servis olarak IT konsepti bir yandan verimliliği korurken aynı zamanda esnekliği arttıran uçtan uca IT servisleri oluşturmak için işletme, enformasyon ve teknolojiyi entegre eden bir role gereksinim duyar, diyor Horne.

“Bu uçtan uca servisler modeli esneklik, yanıt verilebilirlik ve verimlilikler sağlamak için IT’nin gerçekleştirdiği her şeyi alır ve tümünü birbirine diker (teknoloji, veri, destek, uygulamalar, strateji)”, diyor Horne. Buradaki adaylar servis dağıtımı, iş birlikteliği ile teknoloji satış ve pazarlama gibi alanlarda deneyime sahip daha kıdemli rollere sahip olacak.

“Servis olarak IT, mevcut pratikleri, mevcut iş gereksinimlerini desteklemek için IT’nin benimsediği bir ortam yaratır, yeni ve farklı teknolojileri katar ve bunların tamamının sorunsuzca çalışmasını sağlar” şeklinde konuşuyor Horne.

Boşlukları doldurmak
Ancak bu rolleri tanımlamak, onları doldurmak üzere yetenek geliştirmek ve işe almak için yerli yerinde bir plana sahip olmakla aynı şey değil,” diyor Horne. En inovatif organizasyonların dahi kendi bünyelerinden yetenek geliştirmek ve ardından geliştiremeyecekleri şeyler için dışardan görevlendirme yapmak üzere bir plana gereksinimi var.

“Akıllı firmalar bu roller için mevcut ekiplerinden yetenek geliştirmeyi planlayacaklar ve onlar bir kez doğru yetenek takımlarını ve eksik yanlarını belirledikten sonra onlar sahip olmadıklarını dışarıdan temin edecekler,” diyor Horne. Eskiden firmalar elzem bir yeteneği belirler, uygun bir aday arar ve onları lüzum üzerine görevlendirirdi. Bu bir süre işe yaradı, ta ki IT’deki değişim oranı görevlendirmelerin yakalayabileceğinden çok daha hızlı hale gelmesine kadar. Günümüzün ışık hızındaki IT ortamı yetenekleri cezp etmenin ve görevlendirmelerin yeni yollarını talep ediyor, diye belirtiyor Horne.

Bir İşgücü planı oluşturmak
“Şu anda bir iş gücü planına ihtiyacınız var; gereksinim duyduğunuz gelecek rolleri, yetenekleri hesaba katan ileriye dönük bir plana. Siz aynı zamanda işe alım yaparken çok daha seçici olmak zorundasınız; değer önermenizi değiştirmeniz, maaş oranlarını veya ikramiyeleri arttırmanız gerekebilir. Bununla birlikte aradığınız bu yetenekleri kendi organizasyonunuz içerisinden çıkartabilmeli ve onları geliştirebilmelisiniz,” diye konuşuyor Horne.

Bu endüstrideki değişim oranını yakalamak için düşünce yapınızı değiştirme meselesi, diyor Horne. Önemli etkenlerden bir tanesi IT ve iş gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için araştırma ve işe alım sürecine IT ekiplerinizi ve liderlerini dahil etmektir.

“Bu işe alım kararlarını bir vakum ortamında ya da sadece yöneticilere özel yapmaya kalkmayın. Bu rolleri IT ekibinizden saklamayın. Hangi rollerin doldurulması gerektiğini, onların hangi pozisyonlara ihtiyaç duyduklarını ve aynı zamanda kimin ekstra değer katabilecek yeteneklere sahip olduğunu ortaya çıkarmak için onların katılımını sağlayın” diyor Horne ve devam ediyor: “Eğer fonksiyonlar arası deneyime sahip insanları zaten görevlendirdiyseniz, mevcut yeteneklerin üzerine inşa edebilir ve diğerlerini eğitebilirsiniz. Siz zaten eğrinin ötesine geçmiş durumdasınız”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu