Gerçek dünyada büyük veri: Teknik jargondan stratejiye

Şirketiniz beş yıllık büyük veri yol haritası üzerinde çalıştı mı?

Büyük veri özellikle son bir yıldır en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. IDC’ye göre büyük veri pazarı 2015’te toplam IT pazarından altı kat daha hızlı büyüyerek 16.9 milyar dolara ulaşacak. Birkaç yıllık denemelerden ve büyük veriye dört elle sarıldıktan sonra bazı dersler çıkarıldı. Peki bundan sonrasında şirketler tüm iş stratejilerini katkıda bulunmak için 2015’te büyük verinin gücünden en iyi şekilde nasıl faydalanabilir?

Büyük verinin temel unsurlarından bir tanesi, vereceğimiz kararlar için onu nasıl kullandığımızdır. Daha iyi değerlendirmeler yapmamıza yardımcı olması için her zaman kritik bilgiyi ele almak zorundayız. Bu değerlendirmeleri test etmek için bu veri tekrar tekrar kullanılabilir, gerekli olduğu takdirde kararlarımızı değiştirmemize imkân sunabilir. Organizasyonlarda daha fazla çeviklik ve güç veren de bu varılan sonuçları değiştirme yeteneğidir.

Büyük veri analitikleri sayesinde organizasyonlar birçok yönden rakiplerinin önüne geçtiler; tedarik zincirini geliştirerek, ürün ve servisleri iyileştirerek, fiyatlandırmayı düzelterek, daha efektif ürün promosyonları geliştirerek ve müşteri koruma stratejilerini iyileştirerek.

Büyük verinin gerçekte ön plana çıkarttığı yer; daha önce çözülmesi zor olan problemlerin çözümü için şirketlere güç sağladığı zamandır.  Bu, endüstri uzmanlarının verinin gerçek değerinin yattığı yeri gördüğü bir zamandır.

E-ticaret

Veri hemen hemen tüm endüstriler için hayati önem kazanıyor ve her geçen dakikada veri manzarası daha karmaşık bir hal alıyor. Daha fazla veri kompleksi senaryolarıyla faaliyet sürdüren organizasyonlar için, e-ticaret sağlayıcıları gibi, komplikasyonun azaltılması önemlidir.  Örneğin, seyahat sitelerinde onların tatilleri için fiyat alabilmelerinden önce müşterilerin izlemeleri gereken bir dizi adım bulunuyor. Sadece rezervasyonda otel, uçuş, kiralık araç, sigorta, ekstra seçenekler, transferler vs. arasında 5 milyon farklı kombinasyon olabilir.

Bu seyahat şirketleriyle kıyasıya mücadele eden rakipler, doğrudan ya da dolaylı olarak, fiyat konusunda bilgili müşterilere hizmet etmeye hazırlar. Süreci hızlandırmak ve müşterilerin karar vermelerine yardımcı olmak için bazı seyahat sağlayıcıları karmaşık olmayan ilişkileri araştırmak, saniyeden daha kısa sürede dinamik fiyatlandırma ve öneriler oluşturmak için büyük veri teknolojilerini kullanmaya başlıyor. Bu, onların işletme marjlarını iyileştirmek için vergi, yakıt ve kur oranlarının avantajlarından yararlanmalarına yardımcı oluyor.

Tüketici davranışı

Markalar müşterilerini daha iyi anlamak için büyük veriyi nasıl kullanabilir? Davranıştan satın alma geçmişine kadar çokça temas noktası üzerinde bireysel tüketiciler hakkında çok büyük veri miktarı bulunuyor.  Perakendecilerin müşterileri hakkında daha iyi anlayış elde etmek için bu bilgiyi dikkatle incelemeleri gerekiyor. Problem şu ki daha fazla enformasyon toplama yeteneğimiz arttıkça, bu bilginin toplanması ve analizindeki karmaşıklık da artıyor. Dahası, müşterilerin mükemmel ve uygun hale getirilmiş ürün ve servis beklentileri de artışta. Elbette baskısı da öyle.

Büyük veri analitikleri
Büyük veri analitikleri gelecekteki başarının kalbinde yatıyor.  Eylül 2011’de IDC’den Philip Carter, ‘Büyük Veri Analitikleri: CIO için Gelecek Mimariler, Yetenekler ve Yol Haritaları’ adlı bir rapor hazırladı.  Burada kendisi geleneksel moddaki analitikler ile büyük veri dönemindeki analitikler arasındaki anahtar farklılıklarından bir tanesinin değişken ve modların muhtemelen tümüyle yeni olduğunu, bunun da yeni altyapı stratejisiyle yeni yetenek takımları gerektirdiğini gözlemledi.

En büyük güçlüklerle yüzleşen organizasyonların üç yılı aşkın bir sürenin ardından halen büyük veriden en fazlasını elde etmek için uygun plan yapması gerekiyor. İş ve IT fonksiyonlarının bir araya getirerek müştereken mimari yönlendirmeli planlama veya yetenek yönlendirmeli bir yol haritasını geliştirmeleri hem günümüz hem de gelecek için yararı olacaktır.

Yetenek yönlendirmeli bir yol haritası, işletme yeteneklerini IT stratejisinin kalbine yerleştirir ve iş hizalı bir IT yapısı sağlar. 2011’deki bir IDC anketinde CIO’lara rekabet avantajını elde etmede en yararlı teknolojilerin hangileri olabileceği sorusu yöneltildi.  En çok cevabı; daha iyi “iş zekası ve analitikler” aldı.

İş stratejisini tanımlamak için veriyi etkin bir biçimde kullanmak zor olduğundan güçlük ortaya çıkıyor. Geleneksel iş zekası çözümleri sıklıkla sormak istediğiniz soruları bilmeyeceğiniz için burada başarısız oluyor. Veri ambarları veriyi saklamak için oluşturulmalı; o verinin nasıl sorgulanacağı hakkında net bir fikir olmadan. Ona bir veri gölü, rafineri veya depo diye adlandırın önemli değil ancak CIO’ların tüm o verilerin potansiyel bir değere sahip olduğunu (sizin için değilse, olası bir ortağa) anlaması gerektiğini ve o veriyi bir kaba yerleştirmesi , ardında da giderek yaygınlaşan veri bilimcileri tarafından incelenmesine izin vermesi gerektiğini düşünüyoruz.

Veri bilimciler verilerin onlara söylediği şeyi gerçek manada anlamak için işletme tarafıyla çalışabilir. Bu, iş stratejisini şekillendirecek trend ve modellerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Bu sonrasında hizalanmış IT sistem kapasitesini kullanır ve böylelikle süreç tekrarlanır. Her bir döngüyle daha fazla veri kullanılır ki böylelikle işletmenin stratejik kararlar vermesi geliştirilir; veri sorgulama tekniklerinin, organizasyonun sürekli artan hacmi ve karmaşıklığıyla baş edebilmesi koşuluyla. Bu noktada günümüzde büyük verinin yüzleştiği en büyük güçlük yatıyor.

İşletmeler başarıyı ölçecek bir yapı ve zorunlu değişime imkan tanıyan bir hedef yolu oluşturmalı. Bu, uzun vade temelinde daha akıllı, veri yönlendirmeli kararlar vermeleri için organizasyonları donatacak, organizasyonların müşterilerini anlama ve yanıt verme yolunu geliştirme gücü sağlayacak.

Organizasyonların iki şeyi yerine getirmesinde ısrarcıyız. İlki erişebildikleri veriyi ve bunun işletmenin tüm bölümleri için nasıl yarar sağlayacağını anlamak için zaman ayırmaları. İkincisi gelecek beş yıl ve sonrası için veriden fayda sağlamada işletmeyi destekleyecek temelleri oluşturan bir yol haritasını geliştirmeleri.  Bu, büyük verinin işletmenin kalbine geri dönüş sağlamasını temin edecektir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu