Kuruluşlar, çeviklik ve verimlilik dengesini kurarak “akıllı bulutlar” oluşturmak istiyor

"Stratejimiz çeviklik, seçici uygulama modernizasyonu, veri egemenliği, her yerde kolay tüketim ve gelişmiş siber güvenlik sunmak üzere tasarlandı."

VMware Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Henri van der Vaeren, bulut bilişimin dinamik ortamını ve VMware’in bu farklı bölgelerdeki yaklaşımını şekillendiren stratejiler hakkındaki görüşlerini aktardı.

ICT endüstrisini kapsayan etkileyici bir kariyere ve çeşitli liderlik rollerinde kapsamlı deneyime sahip olan Henri van der Vaeren’in bilgi teknolojisi pazarının nüanslarına ilişkin içgörüleri oldukça değerli. Son 7 yıldır VMware’in EMEA bölgesinin güneyindeki operasyonlarının başında bulunan Van der Vaeren, Paris’ten Johannesburg’a uzanan ve Orta Doğu ile Türkiye’yi de kapsayan geniş bir bölgeden sorumlu. Van der Vaeren’in rolü; müşterilerle sağlam iş ilişkileri geliştirmeyi ve ilk katılımdan destek, uygulama ve sürekli yardıma kadar tüm yolculuğu kapsıyor. Onun liderliğinde VMware, son 5-6 yılda Türkiye’ye önemli yatırımlar yaptı ve kayda değer sonuçlar elde etti. Özellikle büyük bankalar, telekom şirketleri, kamu ve özel sektör müşterileri artık çoklu bulut altyapı yönetimi, uygulama yönetimi ve cihaz ve mobil yönetim ihtiyaçları için büyük ölçüde VMware’in çözümlerine güveniyor. Memnun müşterilerden gelen olumlu geri bildirimler, önümüzdeki yıl için umut verici gidişatın altını çiziyor…

VMware için pazar nasıl ilerliyor?

Fortune 500 şirketlerinin yaklaşık %75’i, özel bulutlar da dahil olmak üzere halihazırda 3 ila 4 bulut sağlayıcısı kullanıyor. Biz de lider özel bulut teknolojileri sağlayıcılarından biri olarak, müşterilerimizin çevik, hibrit ve çoklu bulut stratejileri oluşturmalarına yardımcı olmaya odaklanıyoruz. Buradaki hibrit terimi, özel ve genel bulut çözümlerinin bir karışımını ifade ediyor. Çevik terimi de oldukça önemli çünkü düzenlemelerden ve bölgesel faktörlerden etkilenen birçok müşteri, genel bulut stratejisinden genellikle VMware teknolojisi üzerine inşa edilen özel bulutlarının verimliliğine ve güvenliğine değer veren bir stratejiye geçiş yapıyor. Çünkü müşteriler artık özel ihtiyaçlarına göre farklı genel bulut sağlayıcıları arasında geçiş yapma esnekliğine sahip olmak istiyorlar. Kısacası “sadece genel”den “çoklu bulut”a ya da “hibrit”e geçiş pazarı yeniden şekillendiriyor. Biz de VMware olarak bu odakta bazı stratejiler geliştiriyoruz.

Tüm uygulamaların genel bir modernizasyonunu tavsiye etmek yerine, bunun her zaman veya hemen gerekli olmadığı düşüncesindeyiz. Birçok eski uygulama önümüzdeki birkaç yıl boyunca etkinliğini koruyabilir. Müşteriler artık uygulama modernizasyonu için hangi uygulamaların, neden, ne zaman ve nasıl güncelleneceğini gösteren net bir yol haritası arıyor. Her şeyi bir kerede modernize etmek yerine, hemen ilgilenilmesi gereken hedeflenmiş uygulamalara odaklanıyorlar.

“Egemen bulut” kavramı ise özellikle bankacılık ve kamu sektörü gibi sektörlerde ilgi görüyor. Müşteriler, genel bulutlara geçiş yaparken veri koruma, güvenlik ve çeviklik konularında giderek daha fazla endişe duyuyor. Genel bulut sağlayıcılarına sunduğumuz çözümlerin egemen bulut kriterlerini karşıladığına dair güvence istiyorlar. Egemen bulut standartlarını tanımlamak ve geliştirmek için uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgemdeki çeşitli devlet kurumlarıyla aktif olarak görüşüyoruz. 

Ayrıca, özellikle Turkcell ile olan ortaklıklarımızın altını çizmek isterim. Turkcell, yerel genel bulut ortamında önemli bir oyuncu. Müşteriler artık yapay zeka odaklı ve veri merkezli uygulamaları için yalnızca hiper ölçekli genel bulutlardan değil, Turkcell gibi yerel seçeneklerden de yararlanmak istiyor. Bu durum çoklu bulut stratejimize yeni bir boyut kazandırıyor çünkü müşterilerimiz değişen ihtiyaçlarına göre bu farklı bulut sağlayıcıları arasında geçiş yapma esnekliğine sahip olmak istiyor.

Özetle, stratejimiz çeviklik, seçici uygulama modernizasyonu, veri egemenliği, her yerde kolay tüketim ve gelişmiş siber güvenlik sunmak üzere tasarlandı. Bu unsurlar, gelişen pazar trendleriyle de uyumlu ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt vererek bizi gelecek için iyi bir konuma getiriyor.

EMEA pazarında, özellikle kişisel verilerle ilgili olarak bankacılık, finans ve sağlık hizmetleri gibi sektörler için katı düzenlemelerin olduğu Türkiye’den ne gibi farklılıklar var? Hibrit bulut ortamına ve hiper ölçekli bulut sağlayıcılarına nasıl yaklaşıldığına dair diğer ülkelerdeki örnekler neler?

Düzenlemeler, bölgeler arasında benzer bir temel amaca hizmet ediyor ancak uygulamada farklılıklar var. Düzenlemelerin birincil amacı, piyasa istikrarını ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmayı sağlayan bir çerçeve oluşturmaktır. Özellikle Avrupa’da odaklanılan temel alanlardan biri, vatandaşların verilerinin korunmasıdır. GDPR gibi düzenlemeler, sıkı veri koruma standartları oluşturmak için yaygın olarak benimsenmiş durumda. Bu veri koruma düzenlemeleri oldukça yaygın ve tutarlı bir şekilde uygulanıyor. Ayrıca, düzenlemeler güvenlik endişelerini de ele alıyor. Avrupa; Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi büyük ekonomik güçler arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Örneğin Avrupa Birliği, daha önce de belirttiğim gibi, veri egemenliğine yaklaştırmak için hiper ölçekli bulut sağlayıcılarını çeşitli düzenlemelere tabi tutuyor. Bölgemdeki Fransa, İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesi, özellikle bankacılık sektöründe genel bulut çözümlerini hızla benimsiyor. Ancak bu benimseme, düzenleyici direktiflerle yakından yönlendiriliyor. Yakın zamanda, en büyük hiper ölçekli bulut sağlayıcılarından bazılarına geçiş sürecinde olan ancak VMware ile modernize edilmiş özel bulutlarıyla güçlü bir hibrit odağı koruyan önde gelen bir Fransız bankasının CIO’su ile bir görüşme yaptım. Bunu, çevikliğe ve giderek daha sıkı hale gelen katı düzenleyici kurallara uymaya güçlü bir şekilde odaklanarak yapıyorlar. Örneğin, bir anlaşmazlık ya da belirli bir ihtiyaç gibi durumlarda veri ve uygulamaların hızla özel buluta geri döndürülmesi gerekliliğinin altını çizen ve yakında yürürlüğe girecek olan bir Avrupa düzenlemesi var.

Yani eğer hükümet talep ederse, bankalar tüm verilerini kendi veri merkezlerinden veya kendi işletme denetimleri altında sağlayabilir…

Kesinlikle. Bu, bankaların ve finans kuruluşlarının devletin veri taleplerini yerine getirebilecek donanıma sahip olması gerektiği ve bu kabiliyetin düzenleyici çerçevenin ayrılmaz bir parçası olduğu anlamına geliyor. Düzenlemenin temel hedefleri tutarlı olmakla birlikte, yaklaşım ve spesifik düzenlemeler bölgelere göre değişebilir. Avrupa’da, düzenleyici yönergeler tarafından belirlenen sınırlar dahilinde genel bulutların benimsenmesine yönelik kayda değer bir eğilim var. Bu geçiş, genel bulutlara yönelik ilk aceleden daha hesaplı ve stratejik bir yaklaşıma doğru daha geniş bir değişimin parçası. Kuruluşlar artık doğru uygulamaları doğru zamanda modernize ederek çeviklik ve verimlilik arasında bir denge kurarak “akıllı bulutlar” oluşturmak istiyor. VMware olarak, kuruluşların özel ve genel bulut kaynaklarından ne zaman ve nerede yararlanacakları konusunda bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olarak bu geçişi sağlamada önemli bir rol oynuyoruz.

CIO’lar genel bulutu benimseme konusunda biraz şüpheci. Düzenlemelerden kaynaklanan birçok kısıtlamanın yanı sıra, BT harcamalarının kontrolden çıkacağından da korkuyorlar. Siz bu endişelere katılıyor musunuz?

Bu çok önemli bir nokta. Birçok CIO, CFO ve CEO beş yıl önce “önce genel bulut” stratejisini savunuyordu. Ancak bugün gözlemlediğimiz, daha düşünceli bir yaklaşıma doğru bir kayma olduğu. İnsanlar artık “bulut” kelimesini daha geniş bir anlamda, yani özel ya da genel olabileceği anlamında kullanıyor ve bu konuda “akıllı” olmayı vurguluyor. Önemli olan acele etmek değil, stratejik düşünmektir.

Özellikle otomasyon ve genel yapay zekaya yönelik önemli bir eğilim var. Bu teknolojilerin kullanımına ilişkin stratejiniz nedir ve bunlar hangi konularda rol oynuyor?

Türkiye’de, son 3-4 yıldır bu konuya giderek daha fazla önem verildiğini görüyoruz. Geçmişte CIO’lar genellikle ağ, depolama ve uygulamalar gibi çeşitli yönlerden sorumlu farklı ekiplerin bulunduğu silo BT departmanlarını yönetiyordu. Ancak CIO’ların odak noktalarını, uygulama geliştirmeden sorumlu DevOps ekipleriyle iş birliğine kaydırmaları ve onlara yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından yönetilen otomatik bir altyapıya erişim sağlamaları gerektiğine inanıyoruz. Peki neden bu değişimi savunuyoruz? Örneğin, özel bulut çözümümüz VMware Cloud Foundation’ın merkezinde yer alan yazılım tanımlı veri merkezimizi ele alalım. Veri merkezimiz, kullanım modellerini sürekli olarak analiz eden makine öğrenimi ve yapay zeka odaklı sistemler içeriyor. Bu analize dayanarak, altyapıyı (ve TCO’sunu) müşterilerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli olarak uyarlıyoruz. Bu yönelim, müşterilerimizin kendi müşterilerine ve ihtiyaç duydukları uygulamalara odaklanmanın önemini vurguluyor. 

VMware Cloud Foundation, DevOps’un verimli uygulama geliştirme için bir platformla desteklenmesini de kapsıyor. Mikro segmentasyonun ve yeni uygulama geliştirme yaklaşımlarının ortaya çıkmasıyla birlikte DevOps ekipleri, yapay zeka ve makine öğrenimi özelliklerine sahip otomatik bir platform kullanabiliyor. Uygulamaları geliştirmek veya iyileştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları kolayca seçip yapılandırarak süreci daha akıcı ve verimli hale getirebiliyorlar. Bu yaklaşım, altta yatan altyapıyı otomatikleştirirken uygulama katmanına odaklanarak, şirketler için getirileri artırıyor. Dahası, DevOps ekipleri güç, yapay zeka, depolama ve daha fazlasına hızlı ve doğrudan erişim aradığı için bu yaklaşım gölge BT’nin azaltılmasına yardımcı oluyor. CIO’lar operasyonel, finansal ve güvenlik açısından araçlara kolay, çok daha verimli ve keyifli erişim sunan bu tür platformlar oluşturmak için çabalıyor. Sonucunda da çalışanlar, hiper ölçekli sağlayıcılardan kaynaklara erişmek için kendi kurumsal kredi kartlarına başvurma ihtiyacını azaltıyor ve böylece gölge BT uygulamalarını en aza indiriyor. Bugün gözlemlediğimiz hakim eğilim budur.

“VMware, Broadcom’un yazılım bölümü olarak faaliyetlerine devam edecek”

VMware, Broadcom tarafından daha önce açıklandığı gibi Broadcom’un yazılım bölümü olarak varlığını sürdürecek. Gartner, Forrester ve diğerlerinin de dikkate alınması gereken ilginç çalışmaları var. Broadcom’un CEO’su VMware’in teknolojisine, özellikle de VMware Cloud Foundation, özel bulut teknolojisi ve hiper ölçekli sağlayıcılarla hibrit bulut ilişkilerine hayranlığını dile getirdi. VMware son zamanlarda Türkiye de dahil olmak üzere pazarda iyi bir performans sergiledi. Broadcom, VMware’in temel çözümleri üzerinde olumlu bir etkisi olacak şekilde, özellikle Ar-Ge’ye yatırım yapmaya devam etme konusunda güçlü bir arzuya sahip. Kişisel olarak, Broadcom’un ana bilgisayarlarla ilgili bazı yazılım varlıklarına baktığınızda, bazı müşterilerin bulut evrimine odaklanırken ana bilgisayarları gözetimsiz bıraktığı gerçeği ile örtüşüyor. Ana bilgisayar yazılım liderlerinden birini çoklu bulut yazılım lideriyle birleştirmek, müşterilerin buluta geçerken ana bilgisayardan daha fazla değer elde etmelerine yardımcı olmak için potansiyel olarak ilginç fırsatlar sunacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu