Sanallaştırmaya yönelmek

Sanallaştırma tarafından sunulan çok yönlü avantajlar gerçek ve küçük bir işletmeniz olsa dahi bunları elde edilebilir. Rakipleriniz bu teknolojinin faydalarını henüz keşfetmemiş olabileceğinden önemli oranda rekabet avantajı kazanabilirsiniz.

Çok sayıda sunucu yönetmenin getirdiği artarak çoğalan güçlüklerle birlikte sağlam bir veri merkezini yürütmenin yüksek maliyeti küçük ve orta ölçekli işletmeleri alternatif çözümler aramaya itiyor; IT sistemleriyle altyapılarının hem maliyetini düşürecek hem de aynı zamanda verimliliğini koruyacak, rekabet karşısında da sağlıklı adımlarla ilerlemesini sağlayacak çözümleri. İş dünyasındaki bu rekabetçi atmosfer daha fazla KOBİ’nin sanallaştırmayı, maliyet verimliliği ve yer tasarrufu sağlayan bir teknoloji olarak görmeye yöneltiyor. Böylece yenilikler getirip IT sistemlerini düşük maliyetlerle daha ileri taşıyabilecekler.

Sanallaştırma tarafından sunulan çok yönlü avantajlar gerçek ve küçük bir işletmeniz olsa dahi bunları elde edilebilir. Rakipleriniz bu teknolojinin faydalarını henüz keşfetmemiş olabileceğinden önemli oranda rekabet avantajı kazanabilirsiniz.

IT firması Acronis tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir ankete göre, dünya genelinde çok sayıda KOBİ 2012’de sunucu sanallaştırmayı benimsemeyi planlıyor. Sonuçlara öyle gösteriyor ki sanal makinelerin benimsenmesine olan ilgi, büyük işletmelerle karşılaştırıldığında KOBİ tarafında çok daha hızlı ilerliyor. Onaltı farklı ülkeden ankete katılan IT yöneticilerinin çoğu, sunucularının yüzde 29’unun yılsonu itibariyle sanallaştırılacağını öngördü. Bu da yüzde 21 gibi çok büyük bir olası büyüme oranını ortaya koyuyor. Fakat nispeten yeni olan sanallaştırma teknolojisi herhangi bir firmanın parasına değer mi? Ve KOBİ’ler sanallaştırmanın herhangi bir firmanın IT altyapısına getireceği değişiklikleri benimseyebilir mi? Risklerden ne haber?

 

Neden sanallaştırma?

Düşük işletme maliyetleri reddedilemez bir biçimde SMB’lerin bu trene binmesindeki lider etken. “Sanallaştırmaya baktığımızda, birincil etkenin maliyet olduğunu görüyoruz,” diye konuşuyor Microsoft’un Sunucu ve Araçları iş grubu lideri Joel H. Garcia. VMware’ın Asya Pasifik ve Japonya kıdemli kanal direktörü Vicki Batka bunu onaylıyor; işletmelerin sanallaştırmadan elde ettiği tasarrufların “önemli oranda düşük donanım maliyetleri ile bağlantılı soğutma ve alan maliyetlerinden” geldiğini açıklıyor.

Aboitiz Jebsen Bulk Transport Corporation’ın enformasyon sistemleri başkan yardımcısı muavini Vivian Cristobal benzer tasarrufları “dört yıllık bir peryot içerisinde geleneksel sunucu satın alımı yerine sanallaştırma yapılarak” kazanıldığını gördü. Makinelerin ucuza alınması bir tarafa, Cristobal enerji tüketimi ve azalan veri merkezi alanı ile daha fazla maliyet düşüşü beklediklerini ekliyor.

Sadece bu faktör bile C-seviye yöneticileri IT içerisindeki bu değişimlerin çok güç olmayacağı konusunda ikna ediyor. Phelps Dodge Philippines Energy Products Corp. IT müdürü Anthony Garcia da bu konuda zorlanmadığını paylaşıyor. “Yöneticiler sadece maliyetlere ve avantaja bakacaklardır.”

Diğer taraftan Microsoft’tan Garcia, işletmelerin sanallaştırmaya yönelmesinin (veya bazı durumlarda uzak durmalarının) maliyetten daha önemli nedenleri olduğunu söylüyor. Tüm bunlar iş gereksinimlerine dayanıyor. “Bir KOBİ için bu onlara ya yarıyor ya da yaramıyor,” diye dikkat çekiyor Garcia.

Bir firmanın olgunluk modeli, işletmelerini nasıl yürüteceklerini, veri merkezlerini nereye yerleştireceklerini ve tam olarak neyi başarmaya çalıştıklarını belirliyor. Garcia, çeviklik ve maliyetin temel sürücülerden sadece bazıları olduğunu ekliyor. “Bunu sanallaştırmayla bağlarsınız, tabi eğer en iyi yolsa.”

Örnek olarak sanallaştırmanın yer kazandıran yeteneğini maliyetten daha büyük bir etken olarak dikkate alan Phels Dodge verilebilir. “Yer tasarrufu sağlıyor, sadece bir kutuyu yönetmek zorunda kalıyorsunuz ve her şey orada,” diye açıklıyor Phelps Doge’dan Garcia. “Alan başına 6 taneye sahiptik ama şimdi sanallaştırdığımız için 3’e düşürebildik.”

Bu arada, hem sunucu sanallaştırma hem de masaüstü sanallaştırmayı konuşlandırmış olan Rosetta Group maliyet ve yer tasarrufunun yanı sıra bu teknolojinin iş sürekliliği ve felaket kurtarma yeteneklerini ortaya çıkardığını gördü. “Bir sunucu satın almak zorunda kalmaksızın dakikalar içinde bir makine oluşturabiliyoruz,” diyor Rosetta grup başkanı Greag Martin. “Hatta bütün bir Sanal Makineyi kopyalayıp, bir DVD üzerine yazdıktan sonra sunucuyu dünyanın farklı bir bölgesindeki tamamen farklı bir makineye taşıyabiliyoruz.”

IT departmanlarının firmaları için belirlediği bu hedefler VMware’dan Batka tarafından firmaların IT ekiplerinin rollerindeki gelişmenin bir sonucu olarak görülüyor. “IT departmanları işletmenin ihtiyaçlarına daha fazla yanıt vermeye çalışıyor.” IT departmanlarının daha çok operasyonlara destek olarak görüldüğü günler geride kaldı; onlar şimdi “yeni iş girişimlerini sürükleyen bir yenilikçi” olarak görülüyor.

 

Sanal riskleri uzaklaştırmak

Bununla birlikte diğer herhangi bir teknoloji gibi sanallaştırma da risksiz değil. Her ne kadar maliyet verimliliği sanallaştırmanın temel avantajlarından biri olsa da, yine de bazı faktörler gözden kaçırılabilir. Maliyetleri daha fazla düşürmek için doğru soğutma da yapılmalıdır.

“Sanallaştırılmış sunucuları kurarken, bilhassa çok sayıda olduklarında, onlar yüksek yoğunluklu alanlar oluşturacak şekilde kurulup gruplandırılma eğilimindeler ki bu sıcak noktalara neden olabilir,” şeklinde konuşuyor Schenider Electric’in IT Business başkan yardımcısı Jean-Francois De Sousa. “Sanallaştırılmış sunucuları yoğun bir biçimde kümelemek soğutma problemlerine neden olabilecek nispeten yüksek güç yoğunlukları sonucunu getirebilir.” Bunu çözmek için De Sousa IT ekiplerinin “yüksek yoğunluklu ekipmanları düşük yoğunluklu ekipmanlardan farklı bir yerde izole etmeleri” tavsiyesinde bulunuyor.

Bu güçlüğün haricinde, Microsoft’tan Garcia, sanallaştırılmış ortamlara yapılan konsolidasyonun tamamen sıfır arıza süresini garanti etmediği konusunda IT ekiplerini uyarıyor; bunları birden çok oturumlar halinde çalıştırmak halen çok önemli.

Phelps Dodge’dan Garcia da aynı nedenden firmasının veritabanını sanal makineler içerisine dahil etme konusunda endişelere sahip. “Bir kutu bozulduğunda, onun içindeki tüm sanal sunucular da devre dışı kalacaktır,” diye konuşuyor.

Bu endişesini yanıtlamak için IT departmanları “sanal makineleri halen fiziki sunuculardaki gibi yönetmek durumunda; küçük, orta ve büyük,” diyor Microsoft’tan Garcia. Schneider Electric’ten De Sousa bu ifadeye katılıyor ve bu türden bir durumun sadece yedeği olmayan bir sunucuya sahip olunduğunda gerçekleşeceğini ifade ediyor.

İş sürekliliği ve veri güvenliği, IT yöneticilerinin sanal makineleri kopyaladıklarından emin olması için sadece iki neden. Acronis’in aynı anketinde, katılımcıların yüzde 33’ü sanal makinelerini fiziki sunucularında olduğu sıklıkta yedeklemediklerini itiraf ediyor. Yüzde 49’u ise her ikisini haftalık veya aylık bazda yedeklerken sadece yüzde 37’lik kısım günlük olarak yedekliyor.

Asya Pasifik’in başkanı Bill Taylor-Mountford bu uygulamalar sebebiyle paniğe kapılmış hissediyor ve “veriyi korumak temel bir gereksinim ve her ölçekten işletme için en iyi uygulamadır,” uyarısını yapıyor. Mountford eğer bu sürekli olarak göz ardı edildiği takdirde, işletmelerin çok yakın bir zamanda “işlerine zarar verebilecek gerçek sonuçlarla” yüzleşeceğini ifade ediyor. Bu sonuçlar “sanallaştırma ve bulutun yaygın faydaları”nı kısıtlayabilir ya da tehlikeye atabilir, diye ekliyor Schneider’dan De Sousa.

Daha karmaşık hale gelmezden önce bu tür riskleri ortadan kaldırmak için, “sanallaştırma yazılımının kurumsal güvenlik politikalarını karşılaması ve mevzuat uyumluluğunu temin etmesini sağlamak önemli,” diyor VMware’dan Batka.

 

Eğitim bir araçtır

Sanallaştırmanın çeşitli sağlayıcılardan destekle birlikte sunulduğu ortadayken, bazı IT ekipleri bu teknolojinin iyi biçimde çalışmasını sürdürmek için söz konusu firmaların desteklerine güveniyor. Hem Aboitiz’den Cristobal hem de Phelps Dodge’dan Garcia, bu teknoloji sahip olurken başlangıçta bu firmalara güvendiklerini ortaya koydu. “Henüz yeterli teknik bilgiye sahip değiliz ve şu an için tedarikçilere dayanmak durumundayız,” diyor Phelps Dodge’dan Garcia.

Diğer taraftan, bir firma gelecek yıllarda oyundaki performansını bozabilecek herhangi bir karara aceleyle atlamamalı. Artı ve eksilerin yeterince çalışılması bir karara yöneltecektir. Belki de en başta gelen soru şu olmalı; bir firma sanallaştırma servislerinden istifade öncesinde neleri bilmeli?

“İlk adım, mevcut iş uygulamalarının sanallaştırılmış ortamlarda çalışıp çalışmayacağını değerlendirmektir. Sanallaştırma teknolojileri uzun bir süredir ortada olsa da, halen buna hazır olmayan çok sayıda konuşlanmış iş uygulaması bulunuyor,” önerisinde bulunuyor DataOne Asya Filipinler operasyonlar direktörü Alex Fernando.  “Firma aynı zamanda hangi sanallaştırma teknolojisinin kendi ortamları için uygun olduğunu da belirlemeli. Bu iş sanallaştırma konusunda deneyimli insanların girdisini, sanallaştırılmış ortamlar içerisine bağımsız sunucu tabanlı uygulamaları konuşlandıran veya taşımış olanların tecrübelerini gerektirecek.”

Fernando ayrıca bugün çeşitli sanallaştırma platformlarının var olduğunu ve bir işletme için doğru teknolojiyi belirlemek üzere uzman tavsiyesine gerek olabileceğini hatırlatıyor.

“Doğru ayarlanmamış veya gereğinden fazla büyük platformlardan kaçınabilmek için donanım (sunucu) kaynakları yeterli derecede ölçeklenmeli,” diye konuşuyor Fernando. Benzer şekilde, Schneider’dan De Sousa, sanallaştırma konuşlandırmasını planlayan IT ekiplerinin “öncelikle teknolojiyi anlamaları” tavsiyesinde bulunuyor. Organizasyonlar farklı gereksinimlere sahip olduklarından, CIO’lar kendileri ihtiyaçlarını değerlendirebilmeli ve teknolojinin avantajlarıyla dezavantajlarını görebilmeli.

Microsoft’tan Garcia da, bu teknolojik gelişime yönelen daha fazla işletmenin kısa zamanda uygun bilgiyi taşıdığını gördüğünü belirtiyor. “Bunun bir kısmı eğitimden,” diyor Garcia. “Çok sayıda pazar analisti (en azından donanım pazarındakiler) artık tek CPU’lu sunucuların sanallaştırılmasında gelişme görüyor,” diyor Microsoft’tan Garcia. “Ve işte bu muhtemelen SMB’lerin ilgileneceği bir şey.”

Sanallaştırmanın beklenen büyümesini doğrulayan Rosetta Group’tan Martin, “çok yakın bir zamanda herkesin makineleri nasıl sanallaştıracağını bileceğine ve bunun yaygın bir bilgi olacağına” inanıyor. Phelps Dodge’dan Garcia da aynı fikirde. “Evet, herkes sanallaştırmaya ve buluta yönelecek.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu