Teknoloji kariyerlerini dönüştüren 7 sağlık IT’si rolü

Sağlık hizmetleri sağlayıcıları yeni teknolojilere bir an önce uyum sağlamak istedikleri için sağlık IT’si iş pazarında en hızlı büyüyen alanlardan birisi haline geliyor.

Kötü bir ekonomide dahi sağlık hizmetleri büyümeyi sürdürüyor ve bu büyümenin önemli bir kısmı IT alanı içine düşüyor. Mobilin yakınsaması, yeni yasalar, HIPPA uyumluluğu ve yeni teknolojiler sadece IT’yi bilen değil aynı zamanda sağlık konusunu iyi bir biçimde anlayan yetenekler için aç bir pazar yaratıyor.
Sağlık IT’si büyüme faktörleri
ARRA yasası teşvik fonları
ICD-10 Dönüşümü
Sağlık Giderlerini Azaltmak
Sağlık sistemlerini entegre etme isteği
Mobilite ve Cihaz Entegrasyonu

Sağlık hizmetleri endüstrisi gelişmeye devam ederken, IT çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının yeteneklerini bir araya getiren daha fazla meslek ortaya çıkıyor. Ve elektronik sağlık kayıtları, teletıp ve ICD 10 migrasyonunun benimsenmesiyle bu trend ivme kazanıyor.
CompTIA’nın dördüncü yıllık Sağlık IT’si Görüş ve Fırsatları anketinde, 375 doktor, diş hekimi, sağlık tedarikçisi ve küçük-orta ölçekli muayenehanelerden yöneticilere sağlık hizmetleri ile IT’yi yönlendiren trendler soruldu.
Buradaki ana fikir IT’nin sağlık hizmetleri sağlayıcıları için olan öneminin artma eğilimini sürdürmesi. CompTIA anketine göre “Doktor ve diğer sağlayıcıların net yüzde 89’u IT’yi kendi uygulamaları için önemli ve çok önemli olarak derecelendiriyor.”
CIO, dönüşmekte olan bu pazar içerisindeki hibrit rollere yönelik talebin nereden geldiğini görmek üzere Sağlık IT’si uzmanlarıyla görüştü. Onların tanımladığı yedi rol şu şekilde:
1. Klinik uygulamalar analisti
Bu profesyoneller esasında hastalar, klinisyenler, doktorlar ve sosyal görevliler gibi çeşitli destek insanlarına baktığınızda onların arasında gerçekleşen iş akışlarını birbirine bağlayan kişilerdir.
“Bu insanlar tüm o iş süreçlerindeki dönüşümlerin ihtiyacını yönetebilen kişilerdir. Onlar klinik iş akışı ve uygulama fonksiyonu arasında iş lisanı köprüsü, akış köprüsü ve tercüman köprüsüdür.” şeklinde konuşuyor Christiana CareHealth CIO’su Randy Gaboriault.

Bu insanlar sağlam bir klinik arkaplana sahipler ve benzersiz deneyimlerini kullanarak iş akışlarını geliştirmek için çalışırlar; ister gelir tarafında olsun ister operasyon odasında. Klinik uygulama analistleri hasta bakımı ve klinik teknolojiler arasında bir bağlantı gibi çalışır. Onlar aynı zamanda klinik ve/veya iş sistemlerini desteklemek için tasarım, geliştirme, yönetim ve eğitime yardımcı olurlar.
Yıllık Ortalama Maaş: $71,000

2. Klinik bilişim
Burası bilgisayar bilimi, enformasyon bilimi ve sağlık hizmetlerinin yakınsadığı yer. Bu insanlar veri ve bilgiye bakmamızda ardından bu bilgiyi nasıl kullanacağımızda yardımcı olan kimseler. “Sağlık hizmetlerinde gerçekleşen tüm bu küçük şeyleri yakalıyoruz, tüm bu işlemsel şeyleri yakalıyoruz. Tüm bu verileri sağlık hizmetleri şimdi esasında açığa çıkartmalı ve benzer durumdaki hastalarda yaptıklarımızı daha iyi bilgilendirmek için kullanmalı. Klinik bilişimcilerin yaptığı şey bilgiyi ortaya çıkartmak ve klinik tedavinin ön sathında anlamlı, etkili eylem içerisine dönüştürülmesine yardım etmektir, diyor Gaboriault.
Tahmin edebileceğiniz gibi hastaneler çok büyük miktarda veri topluyor ve birilerinin bu veriyi kullanışlı hale getirmesi gerekiyor. “Esasında bu veri analitiği.” şeklinde konuşuyor IT personel firması Modis’in müşteri servisleri yöneticisi Dana Anderson. Anderson, Modis’in hastane ve sağlık bölümünde çalışıyor.
“Anlamlı kullanımın bütün amacı daha iyi sağlık sonuçları elde etmektir. Klinik bilişimciler trendleri belirliyor ve ardından verileri gerçek yaşam senaryolarına uyguluyorlar.” diye konuşuyor Modis’in ulusal sağlık IT’si personel uzmanı Liann Brobst.
Yıllık Ortalama Maaş: $89,000

3. ICD-10 dönüşümü proje müdürü

Bu proje müdürleri ICD-9’dan ICD-10’a olan dönüşümü denetliyorlar. “Bu çalışanlar muhtemelen sağlık enformasyon yönetiminde deneyime sahip olacaklar ve geçmişte kod yazarı olarak çalışmış olacaklar. Onlar ICD-10 dönüşümüne yönelik bir oyun planından sorumlu olacaklar.” diyor Anderson.
ICD-10, hastane içinde dönen verilerin gerekli tüm kodlama işlemiyle ilgileniyor. Söz gelimi birisi kırık bir kolla acile geldi. Bu kişi bir doktora görünüyor ve kolu alçıya alınıyor. Tüm bu etkileşimler ardından standartlaştırılmış bir fatura dili içerisine kodlanıyor.
“Tipik olarak hastaneler bu dönüşümlerde deneyimi olan bir kişiyi istiyorlar ki onlar hemen başarılı olabilsinler.” şeklinde konuşuyor Brobst. ICD (Uluslar arası Hastalık Kodları) farklı hastalıkları, tedavileri, ameliyatları ve hastanede yapmış olabileceğiniz diğer herhangi bir şeyi kaydetmek için kullanılan bir medikal sınıflandırma kod takımı. ICD-10’u benimseyen en son ülkelerden bir tanesi ABD ve dönüşümün Ekim 2014’te gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu arada hastaneler ve sağlık hizmetleri sağlayıcılarının tümü termini yakalamak için yoğun bir biçimde çalışıyor. “Tüm organizasyonlar bunu yapmak zorunda.” diyor Gaboriault.
Yıllık Ortalama Maaş: $94,000

4. ICD-10 test koordinatörleri/kodcuları

14 Ekimde herkes ICD-10 fatura formatını kullanacak. Gaboriault’a göre bugün teşhis ve tedavi için kabaca 4,000 kod olduğunu düşünün ama bir kez ICD-10 uygulamaya girdi mi bu rakam 7,000’i aşacak. Bu sayede çok daha derinlemesine raporlama ve faturalamaya imkan tanıyacak.
“Kodcular tüm IC9 kodlarını alıp bunları ICD-10’a transfer etmeden sorumlu olacak.” diyor Anderson. Bilhassa uygulamaya geçtiğinde, hatalar baş gösterdiğinde ve ayarlamalara gereksinim olduğunda onların yoğun bir iş akışı olacak.
Koordinatörler yeni uygulamaların doğru çalıştığını ve yeni kodların doğru konumlara eşleştirildiğini temin etmek için çalışacaklar.
Yıllık Ortalama Maaş: $65,000 (Kodcu)

5. HL7/arayüz analisti/geliştiricisi

HL7, her sistemin diğer tüm sistemlerle konuşabilmesini temin etmek üzere tüm sağlık hizmetleri organizasyonlarının kullanması için ortak bir standart sağlayan kar amacı gütmeyen bir organizasyon. “Bu bir sağlık sistemini diğerine bağlama üzerine odaklanıyor.”
Bunun işe yaramasını sağlamak için standartlar tabanlı bir bağlantıya ihtiyacınız var ki o da HL7.” şeklinde konuşuyor Cleveland Clinic CIO’su Dr. Martin Harris. Bu oldukça teknik ve operasyonların kritik bir noktası.
“Analist HL7’de olan bitene bakacak, problemleri giderecek, sorunları ve trendleri belirleyecek. Geliştirici ise cloverleaf ve Rhapsody gibi dilleri kullanarak mesajların kendilerini yaratacak.” diyor Anderson. Onlar farklı sistemlerin birbirleriyle konuşmasına imkan tanıyan arayüzleri inşa ediyorlar.
Yıllık Ortalama Maaş: $91,000 (Analist)
Yıllık Ortalama Maaş: $91,000 (Geliştirici)

6. Anlamlı kullanım iş analisti

Anlamlı kullanım AARA fonu için belirlenen ve gereken bir fonksiyonellik veya elektronik sağlık kaydı (EMR)’nın yapması gereken şey. Oldukça hassas bir fonksiyonellik gerekiyor.
“Anlamlı Kullanım İş Analisti yasa ve kuralların gerektirdiği özellik fonksiyonelliğine bakıyor olacak ve bunu bizim çeşitli klinik IT sistemlerimizin fonksiyonelliğine tercüme edecek.” şeklinde konuşuyor Gaboriault.
Bu analistler sağlık hizmetleri sağlayıcıları için Anlamlı Kullanım amaçlarını tasarlayacak, inşa edecek, uygulayacak ve rapor edecek. Hükümet teşviklerini almak için sağlık hizmetleri sağlayıcıları anlamlı kullanımı ispat etmeli ve bu analistler sağlayıcıların uyumluluk dahilinde olmasını temin edecek.
Yıllık Ortalama Maaş: $75,000

7. Klinik uygulama eğiticileri

Bu sağlık IT profesyonelleri kullanacakları uygulamaları adım adım açıklamak üzere analist ve son kullanıcılarla çalışacak. Onlar hem sınıflarda hem de hemşire ve doktorların yanında çalışıyorlar.
“Sistemler faaliyete geçtiğinde eğiticiler hastalarını tedavi ederken klinisyenlerle dirsek dirseğe çalışacaklar.” diyor Anderson. Gaboriault bu insanları kendisinin “dirsek dirseğe” destekleri olarak anıyor. Yeni teknolojiler, fonksiyonlar veya sistemler bir hastaneye geldiğinde, bu eğiticiler yeşil yeleklerini giyerek hastanenin tüm alanlarında konuşlanıyorlar. Doktorlar ya da hemşireler başlarını çevirdiğinde bir eğiticiyi görebilirler. Gaboriault yeni sistem veya fonksiyonlar devreye girdiğinde vardiyadaki her doktora bir eğitici verildiğini söylüyor. Ancak zaman geçtikçe, dört haftalık periyotlarla aşamalı olarak azaltıyorlar.
“Klinik dünyası zorlu bir cephe. Bir sisteme değişiklik yaptığınızda, cephedeki doktor ve hemşireler için efektif bir değişim yönetimi desteğine sahip olmamız önemli. Klinik uygulama eğiticileri de onlara elektronik sağlık kayıtları gibi araçlar üzerinde iş akışlarında değişiklik yapmalarına yardımcı olacak kişiler.” diyor Gaboriault.
Yıllık Ortalama Maaş: Veri Yok

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu