BT yöneticileri karma buluta ihtiyaç duyuyor

Her 3 BT yöneticisinden 2’si güvenlik nedeniyle karma buluta ihtiyaç duyuyor.
EMC Corporation, araştırma şirketi Vanson Bourne tarafından dünya çapında 33 ülkeden BT konusunda karar verme yetkisine sahip 10 bin 451 BT yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen ve BT’nin günümüzde kurumlar içindeki değişen rolü hakkındaki global algıları ölçen araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, bulut bilişimin dünya çapında her geçen gün daha fazla benimsendiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların çoğu karma bulutun daha fazla çeviklik ve güvenlik sağlaması sebebiyle tercih ettikleri seçenek olduğunu belirtti.

2015’te işletmeler daha güvenli hizmet arayışında olacak

EMC Ürün ve Pazarlama Başkanı Jeremy Burton sonuçları şu şekilde değerlendirdi: “Kurumsal BT hizmet kalitesini artırırken, maliyetleri azaltma konusunda hala çok büyük baskı altında. Sonuç olarak da, işletmeler karma bulut gibi yeniliklerin yönelttiği daha ileri düzeylerde BT altyapılarına kayıyor. 2015’te de işletmeler otomatik, daha akıllı ve daha güvenli hizmetler arayışında olacağından bu eğilimin sürmesini bekliyoruz.”

BT departmanları iş hedefine ulaşmada daha etken rol oynuyor

Araştırmaya katılanlar, BT departmanlarının iş hedeflerine ulaşmada daha önce hiç olmadığı kadar etken rol oynadığına ancak harcamalar konusundaki kontrolü kaybettiğine inanıyor. Katılımcıların çoğunluğu BT departmanlarının işte büyümeyi desteklemeye yardımcı olmak için talebe bağlı hizmetlerin kurum içi aracı sağlayıcısı olarak görev görmesi gerektiğini düşünüyor. BT departmanları üzerindeki bu baskı ve BT becerilerindeki eksiklik BT uzmanlarının karma buluta yönelik ilgilerinin artmasında rol oynuyor gibi görünüyor.

İlgili Makaleler

Araştırmanın kritik önem taşıyan sonuçları:

-Araştırmaya katılanların yüzde 71’i BT departmanlarının talebe bağlı hizmetleri sağlayacak kurum içi bir aracı görevi görmesine yönelik bir stratejiyi onaylarken, araştırmadan elde edilen bulgular BT departmanlarının işte büyümeye yardımcı olma konusundaki becerilerine güvenilmediğini ortaya koydu.
-Yüzde 35’i parçası oldukları BT departmanının işle ilgili kilit önem taşıyan öncelikleri yerine getirme konusunda uygun düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmadığına inanıyor.
-Araştırmaya katılanların yüzde 69’u BT çalışanlarının bulut, mobil teknolojiler, sosyal medya ve Büyük Veri gibi mega trendlerin olası sonuçları konusunda eğitilmesinin önümüzdeki 1-2 sene içinde BT departmanları için aşılması gereken bir zorluk olacağını düşünüyor.
Karma Bulut ve Otomasyonun Artan Önemi
-Karma Bulut’un benimsenme oranı 2013’ten günümüze yüzde 9 artış gösterdi. Tüm dünyada ise yüzde 27’lik bir yükselme gösteren Karma Bulut en yüksek EMEA bölgesinde (yüzde 28) ardından da Güney Amerika (yüzde 24) ve Asya Pasifik ve Japonya bölgelerinde (yüzde 24) benimsendi.
· Araştırmaya dünyanın dört bir yanından katılanların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 64) sunduğu çeviklik ve güvenlik nedeniyle karma buluta ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
-Yüzde 74’ü altyapılarında otomasyonu artırmanın işte büyüme için elzem olduğuna inanıyor. (Hürriyet)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu