IT Projeleri neden başarısız oluyor?

Yeni bir araştırma, şirketlerin yüzde 50’sinin IT projesi başarısızlığı yaşadığını bildirdi. İş liderleri gerçek proje yönetimi konularında yetersiz kalan IT’yi suçluyor.

Bulut portföy yönetim sağlayıcısı Innotas tarafından yapılan ankete göre geçen yıl işletmelerin yarısı IT projelerinde başarısızlık yaşadığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 74’ü bunun nedenini; proje oluşturmada kaynakların yetersiz kalmasına bağlıyor.

O proje yöneticileri nereye kayboldu? IT sektörü yetenekli çalışanların eksikliğini mi yaşıyor? “Tam olarak değil” diye konuşuyor Dice.com başkanı Shravan Goli. (Dice.com; bilgi teknolojisi ve mühendislik uzmanlıklarına hizmet veren bir kariyer sitesi) Goli, proje yöneticileri için talep ve arzın sabit kaldığını belirterek, halihazırda Dice.com üzerinde mevcut olan pozisyon sayısı 3,200 civarında diye konuşuyor.  “Kategori olarak proje yönetimindeki artışın da durağan şekilde ilerlediğini aktaran Goli, “Amerika’daki 50 eyaletin 46’sının tüm dikey pazarlardaki var olan pozisyonlarda maaşlar ortalamanın oldukça üzerinde” bilgisini de veriyor.

Proje Yöneticilerinin yeni rolü

Nitel tarafta değişen şeyi Goli şöyle açıklıyor; “Proje yöneticilerinin rollerinin değişmesiyle onlardan temel yönetimin çok ötesinde ekstra sorumluluklar üstlenmesi bekleniyor. Rol zaman içerisinde değişiklik gösterdi ve proje yöneticisinin çekirdek iş tanımını ihlal edebilen birkaç akım var”

Temel, çekirdek iş tanımı proje kapsamının yönetimi ve görüntülenmesi, gruplar arasında iletişim, ekipleri motive etmek gibi görevlerin aynen devam ettiğini söyleyen Goli. “Çevik geliştirme metodolojisinin ortaya çıkışı ile proje yöneticilerinin geliştirme liderliği rolünü de üstlenmek zorunda olması gerektiği anlamına geliyor.” Çevik metodolojisini benimseyen firmalar için birçok kişi proje yöneticilerinin sayılarını giderek artan yazılım tabanlı teknoloji çözüm ve uygulamalarının teslimini teşvik etmesini gerekli görüyor. Fakat çalışan ve kaynak eklemek yerine işletmeler söz konusu rollerde mevcut proje yöneticilerini görevlendiriyor diye konuşuyor Goli.

Innotas CEO’su Kevin Kern konuyla ilgili “Proje yöneticileri sadece proje bazlı olmadıklarını, aynı zamanda onların birer denetleyici olduğunu söylüyor. Kern sözlerine şöyle devam ediyor : “Onlar çözüm ve uygulamalarla beraber yazılım geliştiricilerini de yönetiyorlar. Ayrıca yeterince geliştirici bulunmuyor. Dolayısıyla proje yöneticilerinden o kadar çok sorumluluğu üstlenmesi isteniyor ki onların iş tanımı netliğini yitiriyor”

Problem IT Değil

Bir çok projenin başarısız olmasının nedenlerinden biri kaynak eksiliği olabilir fakat IT’nin çözüm değil de problem olduğuna dair yaygın bir düşüncenin var olduğunu söylüyor Kern.

Organizasyonların daha uygulama merkezli bir odağa geçmesiyle birlikte IT proje sayısı arttığını belirten Kern, “Değerli bir iş ortağı olarak değil de pahalı bir maliyet merkezi olarak görülme riskinden dolayı IT departmanları ‘Hayır’ diyememe sorunu yaşıyorlar” diyor. Kern şöyle devam ediyor :

“Donanım ve işletim sistemleri döneminden uzaklaştık ve şimdi her şey uygulamalarla ilgili. İş tarafındaki hiç kimse çözümlerin nasıl sağlandığını önemsemiyor, onlar sadece uygulamanın değeriyle ilgileniyor.  Bu değişim;  çok çalışmış olan, kadrosu yetersiz ve projeleri önceliklendirmekle ilgili bir yolu olmasalar dahi IT departmanları söz konusu değerli uygulamaları sağlama yükünü arttırıyor. Ve IT’nin çoğu C-Seviye yöneticiler tarafından işletmeye bir artı değerden çok bir maliyet merkezi olarak görüldüğünden, projeleri reddetmek zor olabilir.

“Uygulama merkezli bir yaklaşıma geçiş ile projelerin idaresinde proje yöneticileri için talepte herhangi bir azalmanın yaşanmaması anlamına geldiğini söyleyen Kern,  “IT’nin bugün evet diyebileceği bir şey, altı ay sonra ilgisiz hale geleceğinden, iletişim hattını daha iyi önceliklendirmesi gerekiyor.  Ne yazık ki her zaman ‘Ne kadar değerlisin ? Sen bir maliyet merkezisin’ karabulutları var olduğundan her şeyi kabul etmek zorunda olduklarını hissediyorlar; bunu yapmamaları mümkün olmasa dahi.” şeklinde konuşuyor.

Kern, IT’nin bir maliyet merkezi gibi algılanmasıyla ilgili de; “1990 sonlarındaki dot-com patlaması, aşırı şişmiş olan IT departmanlarının bütçelerinin kısılması ve çalışan sayısının ciddi oranda azalması gibi durumlardan sonra IT’nin bir maliyet merkezi olarak görülmesine neden olmuştu.” diyor.

Her ne kadar IT’nin işletmeye çözüm ve uygulama sağlama değerini kesinlikle artmış olsa da, IT’nin C-seviyesindekiler tarafından maliyet merkezi algısının değişmediğini söyleyen Kern, “Konsolidasyon ve maliyet kısmak onları gerçekten kötü etkiledi .Innotas araştırmasıyla bağlantılı olarak, elimizde bol miktarda başarısız proje var. Ancak onları yönetmek için insan ya da kaynaklarımız yok.” diye konuşuyor.

2013’ün en kötü IT proje felaketleri

Trendler teknoloji endüstrisi içerisinde gelip gidiyor ama IT sistem başarısızlıkları gibi şeyler, sonsuza dek çiçek açıyor. Danışmanlık firması Asuret analistlerinden Micheal Krigsman, “Hiçbir şey değişmedi” diyor. Kendisi raydan çıkan IT projeleri konusunda uzman biri. “Bunlar güç problemler,” diyor Krigsman ve şöyle devam ediyor :“İnsanlar yanlış bir biçimde IT başarısızlıklarının teknik veya yazılımsal bir problemden kaynaklandığına inanıyor ve esasında onun kökleri kültürün içinde; insanların birbirleriyle nasıl çalıştığı, bilgiyi nasıl paylaştıkları, bir organizasyonun politikası. Politika ne kadar kötüyse, başarısızlık o kadar olası.” Bu yılın en çok gündeme getirilen IT felaketlerinden bazılarına bakalım.

Healthcare.gov: Artık sağlık sigortası satın alma website’sindeki problemlerin Ekim 1’de canlı yayına geçmesiyle birlikte ortaya çıktığını herkes biliyor. Birçok kullanıcı sisteme erişemedi ve sadece yüzde 30’luk bir kesim sağlık sigortası anlaşması yapabildi.

Sistemde yer alan hataları düzeltme çabalarının ardından Amerikalı yetkililer Healthcare.gov’un Aralık 1 itibariyle istikrara kavuştuğunu duyurdu. Fakat iş henüz tamamlanmış değil. Geçen hafta yetkililer Healthcare.gov’dan özel sigortacılara gönderilen başvuruların yüzde 25’inin website’nin neden olduğu hataları içerdiğini açıkladı.

Nihai bir düzeltmenin gelmesi bekleniyor; Healthcare.gov’un neden aksayarak devreye girdiğinin eksiksiz bir muhasebesiyle birlikte.

Krigsman, Healthcare.gov yansımalarının herhangi bir büyük reforma yönlendireceği konusunda kuşkulu. Fakat tartışmanın bir etkisi oldu, diye ekliyor. “IT başarısızlıkları gerçekten şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şekilde yaygın medyada yer bulacak.”

Queensland Sağlık bordro sistemi: Queensland, Avustralya yönetimi, Ağustos ayında IBM ile bir daha herhangi bir yeni danışmanlık anlaşması imzalamasına izin verilmeyeceğini duyurdu; nedeni ise vergi yükümlülerine 1.1 milyar doları bulan bir maliyet getirebilecek bordro sistemi projesindeki başarısızlığıydı

“Öyle gözüküyor ki IBM Queensland eyaletini aldattı,” diye konuştu Queensland eyaleti başbakanı Campbell Newman. Yayınlanan haberlere göre Newman yönetimi IBM’e karşı konuyla ilgili bir dava başvurusunda bulundu. Bu girişimin nasıl sonuçlanacağı net değil çünkü geçmiş anlaşmalara bağlı olarak bu yılın başlarında hükümet tarafından projenin 264 sayfalık bir analizi sonuçlandırılmıştı. “Eyaletin kontratın ihlali için IBM’den zarar telafisi isteyebilmesinin bir yolu yoktu.”

IBM tarafında ise projedeki sorunların kendi kontrollerinden çıktığı ve eyaletin proje kapsamını uygun bir biçimde belirleyemediği ve gereksinimlerin doğru tanımlanmadığı açıklaması yapıldı

MyCalPAYS: Şubat ayında Kaliforniya eyaleti MyCalPAYS adlı devasa bordro projesiyle bağlantılı olarak SAP ile olan kontratını sonlandırdı. 2005 tarihli proje için 250 milyondan dolardan fazla para harcandı. SAP, problemlerin suçlusunun kendisi olmadığını söylüyor. Geçtiğimiz ay Kaliforniya Müfettişi John Chiang tazminat talebiyle SAP’ye bir dava açtı. Kaliforniya SAP’ye projedeki çalışmaları için 50 milyon dolar ödedi fakat davayı kazanması halinde paranın ne kadarını geri alabileceği belirgin değil.  Kaliforniya’ya bağlı Marin County ise farklı bir ERP projesinin ardından SAP ve Deloitte’i mahkemeye verdi. Dava karara bağlandı ancak yasal masraflar için 5 milyon dolar, farklı bir ürünle değiştirilecek olan sistem için de 30 milyondan fazlasını harcayan Marin County söylenene göre yalnız 3.9 milyon dolar aldı.

Royal Bank of Scotland (RBS): Bilgisayar sistemi sıkıntıları bu yıl RBS için devam etti; buna hesap sahiplerinin ödeme yapamaması veya nakit alamamasına neden olan Siber Pazartesi (internet alışveriş günü) kesintisi de dahil. Siber Pazartesi fiyaskosu “kabul edilebilir değildi”, dedi bir açıklamasında RBS CEO’su Ross McEwan. RBS yıllardır IT sistemlerine uygun yatırımlar yapmada başarısız olmuştu fakat ayrıntıları önümüzdeki yıl paylaşılacak bir plan hazırlanıyor, diye ekledi.

Geçen yıl RBS, müşteri hesaplarına yapılan maaş ve vergi iadesi ödemelerinde gecikmelere neden olan bir IT probleminden muzdarip olmuştu

Deloitte’in işsizlik sistemi sıkıntıları: Deloitte’ın bu yıl danışmanlık firması tarafından kurulan  işsizlik tazminat sistemlerindeki problemler yüzünden Kaliforniya, Florida ve Massachusetts’de başı beladaydı. Problemler binlerce iş arayan kişiye yapılan ödemelerde gecikmelere neden oldu. Deloitte başkanı Mark Price, Massachusets’in kanun yapıcılarına “eyaletin bugün çok iyi çalışan bir sisteme sahip olduğunu, sadece küçük bir işsiz kesimin sorundan etkilendiğini söyledi. Problemlerin eyaletin eski sistemindeki “oldukça spesifik veri sorunlarından” kaynaklandığını açıkladı. Price aynı zamanda Deloitte’in Florida ve Kaliforniya’daki projeleriyle ilgili problemlerin aşırı abartıldığını söyledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu